تازه های اخبار تازه های اخبار

در راستای تقدیر از شش شعبه برتر مدیریت شعب استان یزد که در بین یکصد شعبه برگزیده کشور قرار گرفته اند جلسه ای با حضور مدیر استان یزد(حسن خطیب زاده) و میهمانان مرکز آقایان دهقان نیری (رئیس اداره کل حسابداری) و کریمی (رئیس اداره کل نقدینگی و خزانه داری) و همچنین کلیه روسای شعب و دوایر مدیریت در تاریخ 25/02/96 در محل سالن همایشهای تالار فرهنگیان یزد برگزار گردید
1396/02/25