تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیر شعب استان (حسن خطیب زاده) بهمراه برخی مسئولین مدیریت به منظور ایجاد تعامل مطلوب به ملاقات امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان (آیت ا... ناصری) رفتند.
1394/07/04