تازه های اخبار تازه های اخبار

در راستای تعامل انجام شده با کانون فکری کودکان و نوجوانان ، نمایش عروسکی منتخب کشوری هنرجویان این اداره کل جهت فرزندان همکاران و چند مهد کودک منتخب اجرا گردید
1395/08/11