تازه های اخبار تازه های اخبار

جلسه كميته وصول مطالبات مديريت قزوين با حضور مسئولين مديريت وشعبه مركزي قزوين به منظور بررسي عملكرد شعبه در بخش وصول مطالبات معوق در محل سالن جلسات مديريت برگزار شد.
1396/03/23