تازه های اخبار تازه های اخبار

شعبه مرکزی بابل اولین شعبه مدیریت مازندران و از شعب موفق مدیریت دردو بخش جذب منابع و کاهش مطالبات معوق در سال گذشته بوده است که با همت و تلاش فراگیر کارکنان توانست در سال گذشته در ارزیابی عملکرد منتهی به شهریور95 تنها شعبه مرکزی جزو ده شعبه برتر کشور بوده وهمچنین در ارزیابی عملکرد پایان اسفند 95رتبه نوزده کشور را کسب نماید. منوچهر حسین زاده رییس شعبه مرکزی بابلدلایل موفقیت شعبه را این چنین بیان می نماید: در ابتداي هر سال با جلسات متعددي که با همکاران برگزار مي‌کنيم هدفهاي کلي را مشخص مي‌نمائيم و با پيگيري هفتگي و ماهانه برنامه‌ها تمام سعي و تلاش خود را براي اجرائي شدن آن بکار مي‌گيريم.
1396/03/25