تازه های اخبار تازه های اخبار

روابط عمومي مديريت خراسان رضوي از بازديد مدير عامل بانك از شعبه پاسداران مشهد خبر داد.بر اساس اين گزارش ،دكتر محمد هاشم بت شكن مدير عامل بانك به همراه اعضاي هيات مديره ، تعدادي از مديران ارشد و ابوالفضل مهران مدير شعب استان از شعبه پاسداران مشهد بازديد و با كاركنان ديدار و گفتگوكرد.
1396/01/29