تازه های اخبار تازه های اخبار

به مناسبت گراميداشت ياد و خاطره شهداي بمباران زمين فوتبال چوار ايلام ودر استاديوم تختي شهر ايلام حسين زارعي – رئيس دايره تجهيز و پشتيباني مديريت بانك مسكن استان ايلام – در قالب تيم منتخب شهداي چوار ۶۵ به مصاف تيم فوتبال پيشكسوتان پرسپوليس تهران رفتند.
1395/12/15