سامانه اوراق گواهی حق تقدم سامانه اوراق گواهی حق تقدم

 

​در این سامانه دارندگان حساب سپرده سرمایه گذاری  ممتاز می توانند با ورود اطلاع در این سامانه،  از تعداد اوراق متعلق به حساب خود مطلع شوند.


آخرین بروزرسانی 1394/02/22