اوقات شرعی

44  33  22  11 
اوقات به افق استان: شهرستان:
    
اذان صبح   غروب خورشيد  
طلوع خورشيد   اذان مغرب  
اذان ظهر   نيمه شب  
اوقات شرعي امروز