ساختار سازمانی ساختار سازمانی

مشاوران و بازرسان ویژه کمیته ها و شوراهای عالی مدیر عامل و هیئت مدیره عضو هیئت مدیره ناظر عضو هیئت مدیره ناظر عضو هیئت مدیره ناظر عضو هیئت مدیره ناظر مدیریت امور اعتباری مدیریت امور مالی مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات مدیریت امور فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیریت امور پشتیبانی و ساختمان اداره کل اعتبارات و تامین مالی اداره کل تسهیلات تبصره ای اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق اداره کل حسابرسی داخلی اداره کل حسابداری اداره کل نقدینگی و خزانه داری اداره کل مهندسی مالی و حسابداری مدیریت اداره کل حقوقی اداره کل پیگیری وصول مطالبات اداره کل خدمات نوین اداره کل فناوری اطلاعات اداره کل تجهیز و پشتیبانی اداره کل ساختمان مدیریت امور منابع انسانی مدیریت اموراستان ها و مناطق اداره کل امور کارکنان اداره کل رفاه کارکنان اداره کل آموزش داره کل امور شعب استان تهران اداره کل امور شعب استانها مدیریت امور طرح و برنامه مدیریت امور بین الملل اداره کل سازمان و روشها اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد اداره کل آمار واطلاعات مدیریت امور حراست اداره کل عملیات ارزي اداره کل خارجه اداره کل حفاظت فناوري اطلاعات و اسناد اداره کل حفاظت وامورایمنی اداره کل حفاظت پرسنلی مدیریت امور ارتباطات و بازاریابی اداره کل روابط عمومی اداره کل بازاریابی اداره کل حوزه مدیریت اداره کل گزینش اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی اداره کل بازرسی Image Map

آخرین بروزرسانی 1396/01/19