هیات مدیره هیات مدیره

بازگشت

عضو هیات مدیره

نادر قاسمی
عضو هیات مدیره
تلفن : 021-88797824
نمابر : 021-82932809
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه هشتم-کد پستی:۱۹۹۴۷۶۳۸۱۱۱
مدیریت ها و ادارات تحت نظارت :
  • مدیریت اموراعتباری (اداره کل اعتبارات و تامین مالی،اداره کل تسهیلات تبصره ای)
  • مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات(اداره کل حقوقی،اداره کل پیگیری وصول مطالبات)
  • مدیریت امورمالی(اداره کل نقدینگی و خزانه داری،اداره کل مهندسی مالی و حسابداری مدیریت،اداره کل حسابداری)
  • اداره کل حسابرسی داخلی 
  • اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق