هیات مدیره هیات مدیره

بازگشت

عضو هیات مدیره

ابوالقاسم رحیمی انارکی
عضو هیات مدیره
تلفن : 021-88874180
نمابر : 021-82932808
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه هشتم-کد پستی:۱۹۹۴۷۶۳۸۱۱۱
تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت امور بانکی
مدیریت ها و ادارات تحت نظارت :
  • مدیریت امور طرح وبرنامه(اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول ، اداره کل سازمان و روش ها،اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد)
  • مدیریت اموربین الملل( اداره کل عملیات ارزی،اداره کل خارجه)
  • اداره کل آمار واطلاعات