هیات مدیره هیات مدیره

بازگشت

عضو هیات مدیره

جعفر آقا ملائی
عضو هیات مدیره
تلفن : 021-88875671
نمابر : 021-82932801
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه هشتم-کد پستی:۱۹۹۴۷۶۳۸۱۱۱
تحصیلات : کارشناسی مدیریت بانکداری
مدیریت ها و ادارات تحت نظارت :
  • مدیریت امور استان ها وبازاریابی (اداره کل امور  شعب استان ها،اداره کل امور شعب استان تهران،اداره کل بازاریابی)
  • مدیریت امورمنابع انسانی(اداره کل امورکارکنان،اداره کل رفاه کارکنان ،اداره کل آموزش)
  • مدیریت امورپشتیبانی و ساختمان(اداره کل ساختمان،اداره کل تجهیز و پشتیبانی )