مدیران امور مدیران امور

مدیر امور ارتباطات و بازاریابی
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه اول -کد پستی:۱۹۹۴۷۶۳۸۱۱۱
تلفن : 021-88875143
نمابر : 021-82932102
مدیر اموراستان ها و مناطق
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار- ساختمان بانک مسکن- طبقه دوم-کد پستی:19947638111
تلفن : 021-88781161
نمابر : 021-88875690
مدیر امور پشتیبانی و ساختمان
آدرس پستی : تهران ، بزرگراه آفریقا ، بالاتر از خیابان اسفندیار ، خیابان ارمغان شرقی ، پلاک 8 طبقه 8 کدپستی :1917793561
تلفن : 021-22034082
نمابر : 021-22034082
مدیر امور حراست
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه هفتم-کد پستی:۱۹۹۴۷۶۳۸۱۱۱
تلفن : 021-88875270
نمابر : 021-82932716
مدیر امور حقوقی و وصول مطالبات
آدرس پستی : میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- نبش خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن-طبقه دوم
تلفن : 021-88200270
نمابر : 021-88822266
مدیر امور طرح و برنامه
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار- ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم-کد پستی:۱۹۹۴۷۶۳۸۱۱۱
تلفن : 021-88781385
نمابر : 021-88873729
مدیرامور فناوری اطلاعات و ارتباطات
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن -طبقه سوم- کدپستی:۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴
تلفن : 021-66728200
نمابر : 021-66728203
مدیر امور مالی
آدرس پستی : ميدان ونك - خيابان عطار- ساختمان بانک مسکن- طبقه پنجم- کدپستی:19947638111
تلفن : 021-82932500
نمابر : 021-88774047
مدیر امور منابع انسانی
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه پنجم
تلفن : 021-66743843
نمابر : 021-66709659