رؤسای ادارات کل رؤسای ادارات کل

رییس اداره کل آمارو اطلاعات
آدرس پستی : خیابان فردوسی-نبش خیابان سرهنگ سخایی-ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه دوم - کد پستی ۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴
تلفن : 021-66746554
نمابر : 021-66709638
رییس اداره کل آموزش
آدرس پستی : خیابان سهروردی شمالی- میدان شهید قندی- بانک مسکن- اداره آموزش-کدپستی1556916811
تلفن : 021-88519635
نمابر : 021-88519644
رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه ششم کدپستی:1994763811
تلفن : 82932604- 021
نمابر : 82932651- 021
رییس اداره کل بازاریابی
آدرس پستی : خیابان آزادی، خیابان رودکی شمالی، نبش خیابان پرچم، طبقه فوقانی شعبه توحید - کدپستی:1457843471
تلفن : 021-66576538
نمابر : 021-66576531
رئیس اداره کل امور شعب استان ها
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه دوم کدپستی:19947638111
تلفن : 88875144 - 021
نمابر : 88875690 - 021
رییس اداره کل امورکارکنان
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه چهارم - کد پستی ۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴
تلفن : 021-64572260-3
نمابر : 021-66701295
رییس اداره کل بازرسی
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8 -کد پستی: 1917793561
تلفن : 021-26230588
نمابر : 021-26230588
سرپرست اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول
آدرس پستی : خیابان فردوسی-نبش خیابان سرهنگ سخایی-ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه دوم- کد پستی 1136844414
تلفن : 021-66702166
نمابر : 021-66730383
رئیس اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه دوم - کد پستی ۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴
تلفن : 66749653 - 021
نمابر : 66730184 - 021
رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات
آدرس پستی : میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- نبش خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم- کدپستی ۱۵۸۵۶۹۴۶۱۶
تلفن : 021-88200301
نمابر : 021-88200302
سرپرست اداره کل تجهیز و پشتیبانی
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8 کد پستی: 1917793561
تلفن : 021-26204590
نمابر : 021-26204590
رییس اداره کل تسهیلات تبصره ای
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه ششم -کدپستی:1994763811
تلفن : 021-88779462
نمابر : 021-82932635
رییس اداره کل حسابداری
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه پنجم-کد پستی:۱۹۹۴۷۶۳۸۱۱۱
تلفن : 021-82932501
نمابر : 021-82932507
رییس اداره کل حسابرسی داخلی
آدرس پستی : بزرگراه نلسون ماندلا(آفریقای سابق)بالاتر از خیابان اسفندیار--کوچه ارمغان شرقی-پلاک8 کدپستی:1994763811
تلفن : 021-26231033
نمابر : 021-26230923
رييس اداره کل حفاظت فناوري اطلاعات و اسناد
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه سوم - کدپستی:۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴
تلفن : 021-66749644
نمابر : 021-66730386
رییس اداره کل حفاظت و امور ایمنی
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه اول- کدپستی:1136844414
تلفن : 021-66701907
نمابر : 021-66705828
رئیس اداره کل حفاظت پرسنلی
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه هفتم -کد پستی:۱۹۹۴۷۶۳۸۱۱۱
تلفن : 021-88875140
نمابر : 021-82932721
رییس اداره کل حقوقی
آدرس پستی : میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- نبش خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن- کدپستی ۱۵۸۵۶۹۴۶۱۶
تلفن : 021-88200270
نمابر : 021-88200295
رییس اداره کل حوزه مدیریت
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه نهم -کد پستی:۱۹۹۴۷۶۳۸۱۱۱
تلفن : 021-82932903
نمابر : 021-82932925
سرپرست اداره کل خارجه
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8 کد پستی: 1994763811
تلفن : 021-88795852
نمابر : 021-26231162
رییس اداره کل خدمات نوین
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری-ساختمان شماره دو بانک مسکن- کدپستی:۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴
تلفن : 021-66725693
نمابر : 021-66723528
رییس اداره کل ساختمان
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8 کد پستی: 1917793561
تلفن : 021-26206215
نمابر : 021-26206481
رییس اداره کل فناوری اطلاعات
آدرس پستی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن- کدپستی:1136844414
تلفن : 021-66736730
نمابر : 021-66728099
رییس اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی
آدرس پستی : خیابان فردوسی-خیابان کوشک مصری-ساختمان شماره سه بانک مسکن-طبقه سوم- کدپستی:1136844414
تلفن : 021-64572949
نمابر : 021-66747702
رئيس اداره کل مهندسی مالی وحسابداری مدیریت
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم- کدپستی:1994763811
تلفن : 021-82932300
نمابر : 021-82932307
رییس اداره کل نقدینگی و خزانه داری
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه اول کدپستی:44414-11368
تلفن : 021-64572460
نمابر : 021-66708683