منوی گروهها منوی گروهها


آخرین بروزرسانی 1394/04/21

سوالات متداول سوالات متداول

آیا در هنگام تعویض وثیقه دریافت مابه التفاوت تسهیلات امکان پذیر می باشد ؟

پرداخت ما‌به‌التفاوت تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن در هنگام تعویض وثیقه ، از محل انواع حساب‌های تعهدی و اوراق گواهی حق تقدم (به تنهایی یا توأم) با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط تا سقف های 60 میلیون تومان در تهران، 50 میلیون تومان در مراکز استانها و شهر های بالای 200 هزار نفر جمعیت و 40 میلیون تومان در سایر شهرها امکان پذیر می باشد. مبنای محاسبه مابه ¬التفاوت تسهیلات قابل پرداخت ، مانده بدهی حین الفسخ ( پس از کسر سود سال های آتی) تسهیلات قبلی می باشد.

ارائه مجدد دسته چک به مشتری تحت چه شرایطی امکانپذیر می باشد ؟

الف : درخواست کتبی یا الکترونیکی مشتری یا وکیل وی برای صدور و تحویل دسته چک
ب : عدم وجود سابقه چک برگشتی و بدهی غیر جاری 
ج : عدم مسدودی حساب جاری به موجب دستور مرجع قضایی 
د : بازگشت حداقل 4/5 از برگه های آخرین دسته چک مشتری ، اعم از صادر شده یا ابلاغ شده

انتقال مانده بدهی تسهیلات بااستفاده ازاوراق گواهی حق تقدم به چه صورت می باشد ؟

انتقال مانده بدهی تسهیلات ازمحل اوراق گواهی حق تقدم ، بدون نیاز به واریز درصدی از مانده بدهی امکانپذیر است. لازم به ذکراست اخذ یک درصد کارمزد درزمان انتقال مانده بدهی درکلیه قراردادهای تسهیلاتی الزامی می باشد . (میزان کارمزد حداقل یک میلیون ریال و حداکثر 5 میلیون ریال می باشد )

انتقال مانده بدهی تسهیلات با واریز چند درصد از مانده بدهی امکان پذیر می باشد ؟

در صورت عدم وجود اقساط معوق ،انتقال مانده بدهی تسهیلات فروش اقساطی با سپرده مسکن ( اعم از خرید و انتقال سهم الشرکه) فارغ از تعداد اقساط پرداختی ضمن واریز یکجای 10 درصد از مانده بدهی پس از کسر سود سالهای آتی صورت می پذیرد .
شایان ذکراست اخذ یک درصد کارمزد درزمان انتقال مانده درکلیه قراردادهای تسهیلاتی الزامی می باشد .
(میزان کارمزد حداقل یک میلیون ریال و حداکثر 5 میلیون ریال می باشد )

رفع سوءاثر از سوابق چک های برگشتی چگونه صورت می پذیرد ؟

رفع سوء اثر ازچکهای برگشتی به یکی از روشهای زیر امکان پذیر می باشد:
الف : تامین موجودی حساب 
ب : ارائه لاشه چک به بانک 
ج : ارائه رضایت نامه محضری از ذی نفع چک به بانک 
د : واریز مبلغ چک به حسابجاری و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه 
ن : ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی 
و : ارائه نامه ازمرجع ثبتی ذیصلاح موضوع ماده 183 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و رسیدگی به شکایات ازعملیات اجرائی

چنانچه سپرده گذار از دریافت تسهیلات از محل حساب پس انداز مسکن جوانان منصرف شود،آیا سودی به سپرده وی تعلق خواهد گرفت ؟

در صورت انصراف سپرده گذار از دریافت تسهیلات و فسخ حساب به سپرده وی ، سودی معادل سود حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی تعلق میگیرد.