منوی گروهها منوی گروهها


آخرین بروزرسانی 1394/04/21

سوالات متداول سوالات متداول

نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری ویژه 6 ماهه بانک مسکن در حال حاضر چند درصد می باشد ؟

براساس اعلام شورای پول و اعتبار نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 6 ماهه درحال حاضر 14/5 درصد درسال می باشد.

حساب آتیه طلایی 2 چه نوع حسابی است ؟

سپرده آتیه طلایی از تشکیل پس اندازهای کوچک به منظور دستیابی به سرمایه بزرگتر با هدف تامین آینده ای روشن برای اقشار گوناگون جامعه بدون هرگونه محدودیت سنی افتتاح می گردد. 
- نرخ سود این سرمایه گذاری مطابق نرخ سود سپرده سرمایه گذاری بلندمدت یکساله می باشد.
- مدت این نوع سپرده گذاری از یک تا 20 سال می باشدکه هر سال مطابق ضوابط سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله درآن زمان ، تمدید می گردد.
شایان ذکر است دریافت کل سرمایه ایجاد شده پس از فسخ حساب و دریافت سود ماهیانه در صورت مفتوح بودن حساب و عدم برداشت موجودی حساب امکانپذیر خواهد بود.

نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری یکساله بانک مسکن در حال حاضر چند درصد می باشد ؟ 

براساس اعلام شورای پول و اعتبار نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری یکساله درحال حاضر 15 درصد درسال می باشد.

آیا امکان دریافت تسهیلات جوانان قبل ازسال پنجم وجود دارد ؟

حداقل مدت زمان انتظار برای دریافت تسهیلات مسکن جوانان گذشت 5 سال تمام ازافتتاح حساب می باشد . لیکن چنانچه مشتری ، متقاضی دریافت تسهیلات قبل از سال پنجم باشد دریافت تسهیلات این حساب پس از تبدیل به حساب صندوق پس انداز مسکن و محاسبه امتیاز تسهیلاتی وی امکان پذیر می باشد .

— 10 آیتم به ازای هر صفحه
نمایش 31 - 34 از 34 نتیجه