منوی گروهها منوی گروهها


آخرین بروزرسانی 1394/04/21

سوالات متداول سوالات متداول

رفع سوءاثر از سوابق چک های برگشتی چگونه صورت می پذیرد ؟

رفع سوء اثر ازچکهای برگشتی به یکی از روشهای زیر امکان پذیر می باشد:
الف : تامین موجودی حساب 
ب : ارائه لاشه چک به بانک 
ج : ارائه رضایت نامه محضری از ذی نفع چک به بانک 
د : واریز مبلغ چک به حسابجاری و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه 
ن : ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی 
و : ارائه نامه ازمرجع ثبتی ذیصلاح موضوع ماده 183 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و رسیدگی به شکایات ازعملیات اجرائی

سقف تسهیلات احداث ازمحل اوراق گواهی حق تقدم زوجین به چه میزانی می باشد ؟

تهران= 100 میلیون تومان (هر یک بطور جداگانه 50 میلیون تومان )
مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت= 80 میلیون تومان (هر یک بطور جداگانه 40 میلیون تومان )
سایر شهرها= 60 میلیون تومان (هر یک بطور جداگانه 30 میلیون تومان)


سقف تسهیلات احداث ازمحل صندوق پس انداز مسکن یکم زوجین به چه میزانی می باشد ؟

تهران=160 میلیون تومان ( هر یک بطور جداگانه 80 میلیون تومان )
 مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت= 120 میلیون تومان ( هر یک بطور جداگانه 60 میلیون تومان )
سایر شهرها 80 میلیون تومان =( هر یک بطور جداگانه 40 میلیون تومان )


سقف تسهیلات خرید از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم به صورت فردی به چه میزانی می باشد؟

در شهر تهران 80 میلیون تومان ، در مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 60 میلیون تومان و سایر مناطق شهری معادل 40 میلیون تومان تعیین می‌گردد.

سقف تسهیلات خرید از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم زوجین به چه میزانی می باشد؟

در شهر تهران 160 میلیون تومان ، در مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 120 میلیون تومان و سایر مناطق شهری معادل 80 میلیون تومان تعیین می‌گردد.

شرایط لازم جهت دریافت تسهیلات زوجین ازمحل اوراق گواهی حق تقدم چیست ؟

- عدم استفاده از تسهیلات ویژه زوجین بانک مسکن
- ارائه اوراق گواهی حق تقدم به شعبه

شرایط لازم جهت دریافت تسهیلات زوجین ازمحل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم چیست ؟

- زوج و زوجه باید واجد شرایط دریافت تسهیلات ازمحل صندوق پس انداز مسکن یکم باشند 
- افتتاح حساب صندوق پس انداز مسکن یکم برای هریک از زوجین به صورت جداگانه

نحوه خرید و استفاده اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن چگونه است؟

با مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن و یا شعب کارگزاری فرابورس می توانید نسبت به تهیه و خرید اوراق مذکور اقدام فرمایید. پس از اخذ اوراق فوق ، ضمن مراجعه به شعبه با در دست داشتن مدارک ملک ، گواهی درآمد معتبر تسهیلات گیرنده ، اصل وکپی مدارک شناسایی خریدار و فروشنده و همچنین پرداخت هزینه های مربوط به اخذ تسهیلات نسبت به تشکیل پرونده اقدام و پس از طی مراحل مربوط به اخذ استعلامات و ارزیابی ملک توسط کارشناس معتمد بانک و دیگر موارد مورد نیاز ، با ارائه نامه به دفترخانه که از جانب بانک معرفی میگردد میتوانید تسهیلات مذکور را دریافت نمایید . شایان ذکر است حداکثر زمان انتظار جهت طی مراحل فوق 40-30 روز کاری می باشد.

نرخ سود تسهیلات احداث واحد مسکونی دردوران ساخت ( دوران مشارکت مدنی ) ازمحل تسهیلات بدون سپرده چنددرصد می باشد ؟

نرخ سود تسهیلات احداث واحد مسکونی دردوران ساخت ازمحل تسهیلات بدون سپرده 18 درصد می باشد.

نرخ سود تسهیلات احداث واحد مسکونی دردوران ساخت ( دوران مشارکت مدنی ) ازمحل حسابهای تعهدی ( پس انداز مسکن جوانان ، صندوق پس اندازمسکن ساخت و صندوق پس انداز مسکن ) چنددرصد می باشد ؟

نرخ سود برای حسابهای تعهدی 17 درصد می باشد. 

— 10 آیتم به ازای هر صفحه
نمایش 11 - 20 از 34 نتیجه