طرح سوال/شکایات / تخلفات اداری

سازمان مربوطه: روابط عمومی
نوع پیام :
نام و نام خانوادگی:
تلفن همراه:
پست الکترونیکی:
موضوع:
متن پیام:
آیا صحت مطالب فوق را تایید مینمایید؟