هیات مدیره هیات مدیره

بازگشت

مدیرعامل و رییس هیات مدیره

دکترمحمدهاشم بت شکن
مدیرعامل و رییس هیات مدیره
تلفن : 021-88772697
نمابر : 021-88884026
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه نهم- کد پستی:19947638111
تحصیلات :
 • کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان – 1368  
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش مالی- دانشگاه تهران – 1371 
 • دکتری مدیریت مالی – دانشگاه تهران - 1377
سوابق کاری :
 • مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری بهمن 1387تا 1380
 • عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری بهمن 1381 تا 1389
 • عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران 1383 تا 1388
 • عضو هیات مدیره گروه بهمن 1386 تا1389
 • رییس هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار 1387 تا 1389
 • مشاور اقتصادی بانک کشاورزی 1387 تا1388
 • عضو هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1387 تا 1389
 • عضو موظف هیات مدیره و عضو هیات عامل (ناظر بر حوزه‌های اعتبارات، بین‌الملل و بانکداری اختصاصی) بانک اقتصاد نوین 1387 تا 1390
 • معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی بانک اقتصاد نوین 1387 تا 1390
 • معاون بانکداری شرکتی بانک اقتصاد نوین 1389 تا 1390
 • رییس هیات مدیره بانک همکاری اسلامی عراق 1387 تا 1390
 • مدیرعامل بانک اقتصادنوین1390تا 1392
مدیریت ها و ادارات تحت نظارت :
 • کمیته حسابرسی
 • کمیته عالی ریسک
 • مشاوران و بازرسان ویژه
 • کمیته ها و شوراهای عالی
 • مدیریت امور بازرسی (اداره کل بازرسی)
 • مدیریت امور حراست( اداره کل حفاظت و امور ایمنی،اداره کل حفاظت پرسنلی و اداره کل حفاظت فناوری اطلاعات و اسناد)
 •  اداره کل روابط عمومی
 • اداره کل حوزه مدیریت 
 •  اداره  کل گزینش
 • اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی