جوايز مربوط به قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز سال 95 جوايز مربوط به قرعه كشي حساب هاي قرض الحسنه پس انداز سال 95

مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی پایان خرداد ماه 1396 می باشد.

 

رديف

عنوان جايزه

مبلغ هر جايزه (ريال)

تعداد

1

كمك هزينه خريد واحد مسكوني

000ر000ر000ر1

10

2

 كمك هزينه خريد واحد مسكوني

000ر000ر500

137

3 كمك هزينه خريد لوازم خانگي توليد داخل 000ر000ر200 137
4 كمك هزينه خريد صنايع دستي 000ر000ر50 337

5

جايزه نقدي پنج ميليون ريالي

000ر000ر5

807ر10

6

هزاران فقره جوايز نقدي ديگر

 

  • براساس ضوابط و مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشاركت حساب هاي قرض الحسنه پس انداز فاقد اطلاعات هويتي لازم از جمله شماره ملي در قرعه كشي جوايز حسابهاي قرض الحسنه پس انداز ميسر نمي باشد.

آخرین بروزرسانی 1396/03/17