سپرده پویا 8737 سپرده پویا 8737

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ممتاز پویا- اشخاص حقیقی خاص (سرفصل 8737) و اشخاص حقوقی (سرفصل8738) 
بانک مسکن با هدف تشویق مشتریان به افتتاح حساب ممتاز ، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ممتاز پویا را با مشخص نمودن حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب و تعلق اوراق ممتاز را ایجاد نموده است.که شرایط آن به شرح ذیل می باشد:
 
حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب و تعلق اوراق ممتاز :
در شهر تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، تبریز، مشهد، شیراز، اهواز، کرج و قم) 500 میلیون ریال می باشد
در سایر شهرها 200 میلیون ریال می باشد
در صورت کاهش مبلغ به پایین‌تر از ارقام فوق‌الذکر، سپرده مذکور الزاماً ‌باید فسخ گردد.
 
توضیح 1: نرخ سود علی‌الحساب سپرده 11% می باشد.
 
توضیح 2: نرخ سود پس از گذشت 3 ماه و عدم فسخ 14 % محاسبه می شود و مابه التفاوت سود این 3 ماه به حساب مشتری واریز خواهد شد.
 
توضیح 3: مابه‌التفاوت سود واریزی به حساب مشتری در مقاطع 3 ماهه، بر مبنای تفاوت نرخ سود 3 ماهه ممتاز ویژه‌ی زمان افتتاح سپرده و یا زمان ورود به دوره 3 ماهه بعدی (حَسب مورد) با نرخ سود سپرده کوتاه مدت عادی ممتازِ زمان پرداخت ما‌به‌التفاوت سود (پایان دوره 3 ماهه)، محاسبه می‌گردد.
بدیهی است چنانچه سپرده قبل از اتمام 3 ماه فسخ گردد، حساب مشتری در آن دوره صرفاً مشمول نرخ سود سپرده کوتاه مدت عادی ممتاز (در حال حاضر 11%) خواهد بود و مابه‌التفاوتی به آن تعلق نخواهد گرفت.
 
توضیح 4: همانند سایر حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز، حداقل مانده حساب در روز افتتاح مشمول محاسبات مربوط به سود و اوراق ممتاز می‌گردد.
 
سایر شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی حساب‌ فوق از جمله فرم‌ها، مدارک و شرایط افتتاح حساب، روش محاسبه سود ماهانه و اوراق تخصیص یافته به شعبه و حساب‌های مشتریان و ... کماکان به قوت و اعتبار خود باقی بوده، تابع شرایط و ضوابط بانک در این‌گونه از حساب‌ها می‌باشد.
 
 

آخرین بروزرسانی 1395/08/15