فرآیند اعتبارات و تسهیلات فرآیند اعتبارات و تسهیلات

 

تسهیلات خرید خودرو/کالا ارسال پرونده جهت ارزیابی به شرکت اندیشه گستر اعطای تسهیلات مشارکت مدنی تا واریز تسهیلات به مشتری
تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به تسویه نقدی تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش اقساطی خرید واحد مسکونی
تقلیل ضمانت نامه صدور ضمانت نامه تبدیل تسهیلات مشارکت مدنی به فروش تدریجی
تمدید ضمانت نامه ضبط ضمانت نامه ابطال ضمانت نامه
تخصیص تسهیلات جعاله تسهیلات ازدواج
ماشین آلات خرید دین صلح و تغییر نام مدیون
سرمایه در گردش حقوقی تسهیلات خرید دفتر کار و مطب مضاربه
فک رهن فسخ تسهیلات تمدید مشارکت مدنی
صدور اجرائیه مطالبات معوق تنظیم سند اجاره رسمی

 


آخرین بروزرسانی 1396/03/11