تازه های اخبار تازه های اخبار

طی مراسمی با حضور جعفر آقاملائی عضو هیئت مدیره بانک ، مهدوی مشاور مدیرعامل و مدیر امور حراست ، رحمتیان مشاور مدیرعامل ، جوادیان فرزانه مدیر امور استانها و مناطق و علمداری رئیس اداره کل امور شعب استانها ، مدیر جدید شعب استان گلستان معرفی شد.
1396/01/28