تازه های اخبار تازه های اخبار

ساخت المان تجليل از شهداي آتش نشان در مديريت فارس با ساخت المان شهداي آتش نشان در مديريت شعب استان فارس ضمن ابراز همدردي ، از جانفشاني هاي آتش نشانان حادثه دلخراش پلاسكو تهران تقدير بعمل آمد
1396/02/27