تازه های اخبار تازه های اخبار

بر اساس اعلام شورای فنی ماده 6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که عبارتند از اداره کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری بوشهر، سازمان صنعت، معادن و تجارت استان بوشهر و انجمن حمایت از مصرف کنندگان استان بوشهر، مدیریت استان بوشهر توانست رتبه سطح یک صیانت از حقوق مردم، سلامت اداری و تکریم ارباب رجوع در سال 1394 را به دست آورد.
1395/05/19