سه شنبه 1 خرداد 1397
 
 
     سه شنبه 1 خرداد 1397
مديريت محتوا

بسمه تعالی

 

 


پیام مدیر عامل بانک مسکن

 بانک مسکن با سابقه ای بالغ بر هفت دهه به­عنوان تنها بانک تخصصی مالی در تأمین مالی بخش­های مسکن و ساختمان فعالیت دارد. با گسترش روز افزون خدمات بانکی و مالی و به تبع آن رشد بخش­های اقتصادی کشور ، همچنین ایجاد فضای رقابتی در نظام بانکی، بهینه سازی فعالیت­های بانک مسکن را اجتناب ناپذیر نموده است. ارتقاء دانش نیروی انسانی به­عنوان سرمایه اصلی بانک، همچنین بررسی فرصتها و چالشهای بانک مسکن از طریق فرایندهای پژوهشی به منظور دستیابی به راهکارهای علمی از جمله تدابیر لازم و ضروری در این راستا می باشد . بدین منظور هیأت­مدیره بانک تصمیم به راه اندازی فصلنامه علمی کاربردی بانک مسکن برای نخستین بار نموده استاهداف انتشار این فصلنامه ترویج و انتشار دستاوردهای علمی و کاربردی ، تجزیه و تحلیل فعالیتهای موجود بانکی به منظور بهینه سازی آنها ، تحلیل آثار سیاستهای اقتصادی بر بخش مسکن، ارتقاء دانش کارکنان ، زمینه سازی و ایجاد بستر مناسب برای طرح ایده­های نو در بانک مسکن می باشد. ارتقاء سطح مدیریت امور بانکی و رفتار سازمانی در بانک مسکن از دیگر اهداف انتشار فصلنامه استبدیهی است تحقق این اهداف همکاری و تعامل کارکنان بانک در تمامی سطوح را می طلبد. امید است با انتشار فصلنامه بانک مسکن، علاوه بر دستیابی اهداف فوق ، مسیر جدیدی در طرح مسائل و فعالیتهای نظام بانکی ایجاد گردد به نحویکه پیامدهای مثبت آن موجب کارایی بیشتر امور بانکی بویژه در بانک مسکن گردد.

 
 جهت دریافت فایل مربوط به پژوهشنامه های علمی کاربردی بانک مسکن به لینکهای ذیل مراجعه فرمایید .

  فصلنامه شماره یک

 فصلنامه شماره دو

فصلنامه شماره سه