سه شنبه 1 خرداد 1397
 
 
     سه شنبه 1 خرداد 1397
مديريت محتوا

فصلنامه علمی- کاربردی بانک مسکن

اداره پژوهش و برنامه ریزی با هدف اشاعه یافته ها و اطلاعات علمی اقدام به انتشار فصلنامه علمی- کاربردی بانک مسکن نموده است.لذا در راستای اهداف این فصلنامه ازکلیه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاهها ،همکاران،کارشناسان و پژوهشگران پولی، بانکی و مالی جهت تدوین مقاله های علمی- پژوهشی و کاربردی دعوت بعمل می آید.
الف - اهداف فصلنامه :

 1. ترویج و انتشار دستاوردها و اطلاعات علمی کاربردی نظام بانکی
 2. انتشار نتایج فعالیتها و پژوهشهای علمی بانک و کارکنان
 3. ارتقاء سطح دانش علمی و کاربردی کارکنان
 4. ایجاد بستر مناسب برای ایده های نو در بانک مسکن
 5. تجزیه و تحلیل فعالیتهای موجود بانکی به منظور ارتقاء کیفیت ظرفیتهای موجود
 ب - شرایط پذیرش مقاله در فصلنامه علمی و کاربردی بانک مسکن:
 1. مقاله ارزش علمی داشته باشد.
 2. در جهت اهداف و در قالب موضوع¬های تعیین شده برای فصلنامه باشد.
 3. حاصل مطالعه، پژوهش ها و تجربه نویسنده باشد.
 4. مقاله باید شامل چکیده های فارسی، واژه های کلیدی، مقدمه ، بدنه اصلی تحقیق (چارچوب نظری، روش تحقیق، یافته ها)، بحث و نتیجه گیری و فهرست منابع باشد.
 5. مقاله های دریافت شده نخست از طرف شورای سیاستگذاری فصلنامه مورد بررسی قرار می گیرند و در صورتی که مناسب تشخیص داده شوند بوسیله صاحب نظران مورد داوری و ارزیابی قرار می گیرند و در صورت تائید نهایی در فصلنامه چاپ می گردند.
 6. تأیید و چاپ هر مقاله نافی مسئولیت نویسنده آن در قبال مطالب مقاله نبوده ضمن اینکه نظر نویسنده لزوماٌ نظر فصلنامه نمی باشد .
 7. فصلنامه حق رد یا قبول و ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.
 8. پس از چاپ مقاله سه نسخه از فصلنامه به هر یک از نویسندگان اهداء خواهد شد.
 9. با توجه به اینکه مخاطبان فصلنامه کارشناسان بانک می باشند لذا لازم است مقالات تا حد امکان کاریردی و قابل درک تنظیم شوند.
 10. فصلنامه از مقالات ترجمه شده، معرفی و نقد کتب، مجلات و نرم افزارهای علمی کاربردی در حوزه های مرتبط فعالیتهای بانکی استقبال نموده و همچنین ارائه نتایج سمینارها و کنفرانس های مرتبط با حوزه های پولی و بانکی نیز مورد قبول واقع می گردد.
 11. فصلنامه بانک مسکن از مقالات پذیرفته شده برای چاپ به نحو شایسته ای در چارچوب ضوابط تقدیر بعمل می آورد
 12. لازم به ذکر است محورهای فصلنامه قبل از شروع هر فصل به صورت فراخوان در سایت بانک در بخش امور پژوهشی به اطلاع علاقمندان خواهد رسید .
 13. آدرس پست الکترونیکی برای دریافت مقالات: pazhoheshnameh@bank-maskan.ir

 

ج - در تدوین مقالات لازم است موارد ذیل رعایت شود:
 1. صفحه اول مقاله به طور کامل شامل: عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده بطور کامل، عنوان شغل، محل خدمت، شماره پرسنلی، آدرس کامل، تلفن تماس و پست الکترونیکی
 2. مقاله حدود 20 صفحه کاغذ A4 و چکیده آن حدود 150 تا 200 کلمه شامل هدف مطالعه، روش تحقیق، نتایج و پیشنهادات باشدو با فرمت (2003) WORD ارسال گردد.
 3. معادل لاتین اسامی خاص و اصطلاحات داخل متن مقاله، با ذکر عدد در زیرنویس آورده شود
 4. منابع و مآخذ داخل متن بر حسب مورد فارسی یا انگلیسی به شرح "نام خانوادگی مؤلف ، سال انتشار : شماره صفحه" ذکر گردد  
 5. برای ثبت اعداد اعشاری، فقط از نشانه ممیز فارسی ( / ) استفاده کنید. همچنین پیش و پس از جدول ها فاصله بیشتری در نظر بگیرید تا در مرحله ویرایش تداخل متن و جدول ایجاد نشود
 6. بخش پایانی مقاله به جمع بندی و نتایج مقاله اختصاص یابد .
 7. متن مقاله با فونت BNazanin و با اندازه 14 تایپ شود.
 8. مقاله حروفچینی شده و به ایمیل فصلنامه ارسال شود.
 9. واژگان کلیدی مقاله حداکثر در 6 واژه تنظیم شود.
 10. مقاله ارسالی ترجیحا" در جای دیگری چاپ یا ارائه نشده باشد .*
لازم به ذکر است محورهای فصلنامه قبل از شروع هر فصل به صورت فراخوان در سایت بانک در بخش امور پژوهشی به اطلاع علاقمندان خواهد رسید .آدرس پست الکترونیکی برای دریافت مقالات pazhoheshnameh@bank-maskan.ir