سه شنبه 1 خرداد 1397
 
 
     سه شنبه 1 خرداد 1397
مديريت محتوا

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

1

محمد امیر کرامت

فوق لیسانس معماری

2

ناهید محسنی

فوق لیسانس آمار

3

فریبرز راحتی

فوق لیسانس علوم بانکی

4

طاهره شریفی

فوق لیسانس مدیریت

5

ملیحه رضاییان مقدم

فوق لیسانس مدیریت اجرایی

6

مرسده السادات الهی

فوق لیسانس مدیریت اجرایی

7

زهره کریمی

فوق لیسانس اقتصاد

8

سیده سمیرا امیریان

لیسانس مدیریت بازرگانی

9

سمانه شریعتی

فوق لیسانس مهندسی IT

10

علیرضا عدلی

فوق لیسانس- مهندسی IT/ICT

11

مهناز کشتکار رجبی

فوق لیسانس حسابداری

12

سمیه عبداللهی

فوق لیسانس حسابداری

13

پانته آ ابریشم­ کار

فوق لیسانس اقتصاد

14

مریم گلپایگانی

فوق دیپلم

15

فوق لیسانس اقتصاد

الهام شکوهی نژاد

16

مریم حمودی

لیسانس حسابداری

17

حبیب تکمه داش حسینی

فوق دیپلم

18

لیدا عرب

دانشجوی لیسانس تجارت الکترونیک

18

مجیدرضا اخوان

لیسانس مهندسی سخت افزار

19

علیرضا آریا

دیپلم

20

بتول عرفانی

دیپلم

21

الهام پارسا

لیسانس تکنولوژی آموزشی

22

زهرا برجعلی زاده

لیسانس مدیریت بازرگانی

23

محمد علیشاهی

فوق لیسانس اقتصاد