سه شنبه 1 خرداد 1397
 
 
     سه شنبه 1 خرداد 1397
مديريت محتوا

اسامی و مشخصات پروژه های خاتمه یافته

 

ردیف

نام پروژه

نام مجری

سال انجام پژوهش

1

بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد شعب بانک مسکن و تعیین عوامل موثر بر کارایی شعب

مرکز تحقیقات اقتصاد ایران

86

2

بررسی بهداشت روانی کارکنان بانک مسکن

آقای دکتر علی اصغرنژاد

86

3

شناخت ساختار سازمانی و فرآیندهای عملیاتی بانک مسکن

مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری

86

4

بررسی تاثیرگذاری اعتبارات اعطایی بانک مسکن بر قیمت مسکن

آقای دکتر علی اکبر قلی زاده

86

5

شناسایی روشهای نوین تجهیز منابع در بانک مسکن با نگرش تخصیص در بخش مسکن

پژوهشکده پولی و بانکی

86

6

بررسی عوامل موثر در رکود بخش مسکن و نقش بانک مسکن در ایجاد رونق

آقای اردشیر نعمت پژوه

86

7

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی و اندازه گیری آن در کارکنان بانک مسکن استان کرمانشاه

آقای دکتر نمامیان

86

8

بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک مسکن

آقای دکتر مهدوی

86

9

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر وجدان کاری و انضباط اداری کارکنان بانک مسکن

موسسه پیام هنر کیان

86

10

شناسایی استعدادهای مدیریتی و تشکیل بانک اطلاعاتی مدیران

آقای علی جیرفتی

87

11

طراحی و استقرار سیستم حسابرسی داخلی در بانک مسکن

شرکت خدمات مالی  فاطر

87

12

طراحی الگوی پویا برای تحلیل و پیش بینی منابع و مصارف حساب صندوق پس انداز مسکن

آقای دکتر مرتضی عزتی

88

13

توسعه دستگاههای دریافت وجه در شعب و نقاط مشاع و نقاط خارج از شعبه

شرکت ناواکو

88

14

بهینه سازی مدل نیازسنجی آموزشی برای پاسخگویی به نیازهای آموزشی بانک مسکن

دانشگاه شهیدچمران اهواز

88

15

امکان سنجی استقرار بانکداری مجازی در بانک مسکن

دانشگاه علم و صنعت - آقای دکتر جلالی

88

16

ارتقاء نظام حسابرسی و کنترل با استفاده از حسابرسی فناوری اطلاعات برمبنای ریسک

آقای حمید علی حسینی

89

17

بررسی وضعیت موجود و مطلوب زنان شاغل در بانک مسکن

موسسه مطالعات و تحقیقات زنان

89

18

پروژه داخلی بسترسازی پیاده سازی مدل تعالی EFQM در بانک مسکن

آقای دکتر شیرخدایی

89

 

19

تبیین وضعیت موجود برون سپاری ارزیابی تسهیلات پرداختی بانک مسکن در شهر تهران

شرکت پژوهشگران خبره پارس

89

20

طراحی مدل بهینه ارزیابی اثربخشی آموزش در بانک مسکن

دانشگاه شهیدبهشتی

89

21

بررسی عوامل موثر بر استقبال مشتریان از خدمت صندوق امانات و ارائه راهکارهای افزایش آن در بانک مسکن

خانم منیره پناهی

89

22

مطالعات مکان یابی طرح توسعه دستگاههای پایانه فروش بانک مسکن

شرکت سامانه های هوشمند توتان

89

23

طراحی و تدوین تظام ارزیابی عملکرد بانک مسکن

شرکت فناوری اطلاعات زاگرس

89

24

پیاده سازی نظام مانیتورینگ عملکرد شعب بانک مسکن با استفاده از روش DEA

دانشگاه علم و صنعت ایران

89

25

شناسایی شیوه های بازاریابی مناسب در بانک مسکن استان اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

89

26

پروژه استانی بررسی و تعیین عوامل ایجاد کننده ارزش برای مشتری و تاثیر آن بر رضایتمندی مشتری در صنعت بانکداری

دکترحسین بیورانی(مدیریت شعب آذربایجان شرقی)

89

27

پروژه استانی راههای فعال سازی و بهبود روشهای طرح مهر در استان خراسان رضوی

دکترحبیب اله دعایی

89

28

پروژه استانی "بررسی تسهیلات اعطایی بانک مسکن در راستای تولید انبوه و اثربخشی آن بر شاخص های اقتصادی بخش مسکن"

آقای دکتر اسماعیل ملک اخلاق(مدیریت شعب استان گیلان)

89

29

تالیف کتاب مبانی مدیریت ریسک در نظام بانکداری

آقای غلامرضا خلیل ارجمندی

90

30

اجرای پروژه بررسی علل تخلفات اداری بانک مسکن و ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری و کاهش آن

آقای دکتر سهراب زاده

90

31

طراحی و پیاده سازی مدل محاسبه موقعیت شعب بانک مسکن

دانشگاه علم و صنعت ایران

90

32

تالیف کتاب مبانی مدیریت ریسک عملیاتی در نظام بانکداری ایران

آقای محمد اسماعیل فدائی نژاد

90

33

تدوین و طراحی برنامه استراتژیک بانک مسکن

دانشگاه بوعلی همدان

90