یکشنبه 1 بهمن 1396
 
 
پایگاه اطلاع رسانی اطلاعیه ها > آرشیو - اطلاعيه ها
 
جستجو
واژه :
تاريخ : / /
تمام موارد اختياري مي باشند.
 

رديفعنوانتاريخ ايجاد ايجاد کنندهمشاهده
1 مناقصه عمومی دو مرحله ای برون سپاری یک ساله امور مرکز خدمات مشتریان 1396/10/17 22
2 مزایده اقلام فرسوده 1396/09/29 35
3 مناقصه عمومی دو مرحله ای چاپ وصحافی 240/000 جلد گاه شمار رومیزی سال97 در قالب دو طرح با مشخصات و اوصاف فنی پیوست به شماره 66/96/48 1396/09/11 24
4 مناقصه عمومی دو مرحله ای پشتيباني دو سالانه (سرويس، تعمیر، نگهداري) و تأمين قطعات تعداد 780 دستگاه وب كيوسك بانكي (650 دستگاه فاقد كارت هديه و 130 دستگاه داراي كارت هديه) مورد استفاده در سطح كشور 1396/09/07 32
5 مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد، حمل، تحويل ، نصب و راه اندازي 500 دستگاه خودپرداز دیواری در محلهای مورد نظر بانک طبق مشخصات و اوصاف مندرج در اسناد مناقصه 1396/09/07 55
6 آگهی مناقصه اقلام فرسوده و غیر قابل استفاده 1396/08/23 25
7 مناقصه عمومی دو مرحله ای پشتيباني دو سالانه (سرويس، تعمیر و نگهداري) و تامین قطعات تعداد 1713 دستگاه خودپرداز ديواري و سالني مارك BANQIT و HYOSUNG به شماره 14/96/48 1396/08/23 29
8 مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد 000/15 عدد ریبونKO دستگاه کارت پرینتر EVOLIS PEBBLE4 ( تجدید شده ) 1396/08/23 24
9 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره تعداد 40 دستگاه خودروي شخصي با راننده دارای مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک برای مدت دو سال شمسی جهت فعالیت در ادارات مرکزی بانک مسکن 1396/08/23 33
10 مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد 000ر000ر4 عدد كارت مغناطيسي HICO 1396/07/22 99
11 مناقصه عمومی دو مرحله ای پشتيباني دو سالانه (سرويس، تعمیر و نگهداري) و تامین قطعات تعداد 1713 دستگاه خودپرداز ديواري و سالني مارك BANQIT و HYOSUNG به شماره 14/96/48 1396/07/11 57
12 مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای یکدستگاه کلایمر نمای ساختمان مركزي ونك ،شامل ارائه طرح، تهیه تجهیزات، نصب، آموزش بهره برداری و ... طبق اسناد مناقصه و پیوست آن 1396/06/28 63
13 مناقصه عمومی دو مرحله ای برون سپاری یکساله امور نظارت و مانیتورینگ و پشتيباني زیر ساختهایIT و سامانه اطلاع رسانی طبق مشخصات و اوصاف پیوست به شماره 38/96/48 1396/06/28 65
14 مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد 15/000 عدد ریبونKO دستگاه کارت پرینتر EVOLIS PEBBLE4 1396/06/28 54
15 مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد، حمل، تحويل و نصب ،راه اندازي و پشتيباني 500 دستگاه كيوسك بانكي در محلهای مورد نظر بانک طبق مشخصات و اوصاف پیوست 1396/06/28 71
16 مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور مربوط به حسابرسی فناوری اطلاعات ، طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه 1396/06/27 60
17 مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 000ر150 عدد برچسب RFID شخصی سازی شده به همراه چاپ(تجدید شده) 1396/06/06 74
18 آگهی مزایده 115 دستگاه خوددریافت فرسوده 1396/05/30 125
19 مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور مربوط به حسابرسی فناوری اطلاعات ، طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه 1396/05/30 91
20 آگهی (مزایده) اقلام فرسوده و غیر قابل استفاده و اسقاطی مرتبط با حوزه IT 1396/05/03 182
1 2 3 4 5 6