یکشنبه 30 ارديبهشت 1397
 
 
     یکشنبه 30 ارديبهشت 1397

 
تسهیلات جعاله بدون سپرده ( از محل اوراق ممتاز)
سقف تسهیلات :200 میلیون ریال( همزمان با استفاده از تسهیلات خرید واحد مسکونی)
مدت بازپرداخت:5 سال
نرخ سود :17.5 درصد
روش خرید اوراق: مراجعه با یکی از شعب بانک مسکن و یا یکی از کارگزاری های فرابورس
اطلاع از آخرین قیمت اوراق مراجعه به آدرس اینترنتی: http://www.irfarabourse.com 
نحوه پرداخت تسهیلات جعاله : در حال حاضر تسهیلات جعاله در یک نوبت پرداخت می شود .
مدت انجام تعهد : یکماه است و تسهیلات گیرنده یک ماه بعد از انعقاد قرار جعاله ملزم به پرداخت اولین قسط می باشد.
جعاله تعمیر : حفر یا ترمیم چاه - سرویس حمام و آشپزخانه ودستشویی ترمیم یا آسفالت پشت بام وکاشیکاری جابجایی درب ها وپنجره ها لوله کشی وسیستم گرمایش وسرمایش تعمیرات جزیی داخل ساختمان رنگ و نقاشی خریدانشعاب آب وبرق ولوله کشی آب وگاز ترمیم سیم کشی معیوب ساختمان
جعاله تکمیل : حیاط سازی نرده کشی کاشی کاری موزاییک کاری لوله کشی گاز وآب نصب تاسیسات سرمایش وگرمایش کابینت گذاری تکمیل زیرزمین حفرچاه نصب موکت پارکت سرامیک وتغییرات داخلی ساختمان

انـواع وثـایق قابل قــبول:
الف- در قبال سفته :
*- میزان وثیقه دریافتی : 120 درصد مجموع اصل و سود
*- ضمانت دریافتی : ضمانت دو نفر کارمند دولت یا یک کارمند دولت و یک دارنده پروانه کسب معتبر الزامی است.
ارائه گواهی کسر از حقوق توسط تسهیلات گیرنده یا یکی از ضامنین الزامی می باشد.
 
ب- در قبال تنظیم قرارداد داخلی صرفا بر روی پلاکهای مورد ترهین بانک : (از بابت تسهیلات فروش اقساطی خرید ویا فروش اقساطی ناشی از مشارکت)
*- میزان وثیقه دریافتی : به میزان مجموع اصل و سود تسهیلات
*- ضمانت دریافتی : ضمانت دو نفر کارمند دولت یا یک کارمند دولت و یک دارنده پروانه کسب معتبر الزامی است.(ارائه گواهی کسر از حقوق توسط تسهیلات گیرنده یا یکی از ضامنین الزامی می باشد.)
ارائه سفته با یک ضامن کارمند دولت همراه با ارائه گواهی کسر از حقوق توسط تسهیلات گیرنده یا ضامن
 
ج- توثیق انواع سپرده نزد بانک مسکن:
*- میزان وثیقه دریافتی : 110 درصد مجموع اصل وسود
 
د - در قبال ترهین ششدانگ وثیقه غیر منقول یا مازاد آن :
* - میزان وثیقه دریافتی : به میزان مجموع اصل وسود
*- ضمانت دریافتی : ارایه گواهی درامد متقاضی (مورد تایید شعبه)
ی- پرداخت تسهیلات تا سقف 50 میلیون ریال به کارکنان دولت،با تنظیم قرارداد داخلی و ضمانت یک نفر کارمند دولت و اخذ گواهی درآمد و تعهد نامه سازمان متبوعه کارمند مبنی بر کسر اقساط ازحقوق تسهیلات گیرنده در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط توسط تسهیلات گیرنده بر روی واحدهایی که در رهن بانک قرار ندارند.

پرد اخت تسهیلات مجدد :
1- پرد اخت تسهیلات مجدد جعاله با سپرده و بدون سپرده بدون محدودیت زمانی و با واریز مانده بدهی جعاله قبلی بلامانع است .
2- پردا خت تسهیلات جعاله به متقاضیانی که از تسهیلات جعاله تعمیر سایر بانک ها استفاده نموده اند در صورت تسویه تسهیلات دریافتی طبق ضوابط و مقررات ، بلامانع است .
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/01/28