دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
 
 
     دوشنبه 31 ارديبهشت 1397

چاپ
 
محبوب قرصی

معاون اجرایی شعب استان آذربایجان شرقی

شماره تماس:  35299203-041
نمابر:35537358-041 
پست الکترونیک:M.ghorsi@bank-maskan.ir
نشانی:  تبریز- خیابان امام خمینی-سه راه خاقانی
کدپستی:51376-55198
خلیل ایمانی بخشایش

معاون اداری وپشتیبانی شعب استان آذربایجان شرقی
شماره تماس:  35299206-041
نمابر:  35299206-041
پست الکترونیک:imani@bank-maskan.ir
نشانی: تبریز- خیابان امام خمینی-سه راه خاقانی
کدپستی:51376-55198  


معاون مالی و فناوری شعب استان آذربایجان شرقی

شماره تماس:   35299204-041
نمابر:   35537358-041
پست الکترونیک:
نشانی:  تبریز- خیابان امام خمینی-سه راه خاقانی
کدپستی:51376-55198
 اکبر ایرانی آرا
 
معاون اداری و پشتیبانی  شعب استان آذربایجان غربی
شماره تماس:33450172-044
نمابر:33450172-044
پست الکترونیک: 
نشانی:ارومیه-خیابان کاشانی - نرسیده به چهارراه دانشکده
کدپستی: 
 
 کیانوش ابراهیم نژاد

معاون مالی و فناوری شعب استان آذربایجان غربی
شماره تماس:  33459712-044
نمابر:  33453199-044
پست الکترونیک:
نشانی: ارومیه-خیابان کاشانی - نرسیده به چهارراه دانشکده
کدپستی: 
سیداکبرسیدهاشمی

معاون شعب استان اردبیل
شماره تماس: 33733265-045
نمابر: 33733265-045
پست الکترونیک:
نشانی: اردبیل مابین میدان بسیج و میدان ارتش -جنب اداره تبلیغات اسلامی
کدپستی: 
محسن ربانی یکتا

معاون اجرایی شعب استان اصفهان

شماره تماس:  32210031-031
نمابر:  32216789-031
پست
الکترونیک:mrabani@bank-maskan.ir  
نشانی: اصفهان- خیابان کمال اسماعیل-حد فاصل میدان انقلاب و پل فردوسی
کدپستی:8144639641  
مسعود رضوانی بروجنی

معاون اداری و پشتیبانی شعب استان اصفهان
شماره تماس: 32210005-031
نمابر: 32216789-031
پست الکترونیک:rezvani@bank-maskan.ir
نشانی: اصفهان- خیابان کمال اسماعیل-حد فاصل میدان انقلاب و پل فردوسی
کدپستی:8144639641
محسن علیمحمدی

معاون مالی و فناوری  شعب استان البرز

شماره تماس:  332535757-026
نمابر:32535354-026
پست الکترونیک:
نشانی: کرج- ضلع شمال شرقی میدان آزادگان
کدپستی: 
سعید زارعی

معاون مالی و فناوری شعب استان اصفهان
شماره تماس: 32220071-031
نمابر: 32216789-031
پست
الکترونیک:
نشانی: اصفهان- خیابان کمال اسماعیل-حد فاصل میدان انقلاب و پل فردوسی
کدپستی:8144639641

مهدی جمالوندی

معاون شعب استان ایلام

شماره تماس: 32234823-084
نمابر:  32234829-084
پست الکترونیک:
نشانی: ایلام-میدان شهید کشوری-نبش بلوار آزادی
کدپستی:6931415866  
محسن مهدی زاده
 
معاون  اجرایی شعب استان البرز
شماره تماس: 332538484-026
نمابر: 32535354-026
پست الکترونیک:
نشانی: کرج- ضلع شمال شرقی میدان آزادگان
کدپستی:

مرتضی دهداری زاده
 
معاون مالی وفناوری استان بوشهر
شماره تماس:33541707-077
نمابر:33541797-077
پست الکترونیک:mdehdary@bank-maskan.ir
نشانی:بوشهر- خیابان امام خمینی
کدپستی: 
موسی رحیمی


معاون اداری و پشتیبانی شعب استان بوشهر
شماره تماس: 33556031-077
نمابر: 33538128-077
پست الکترونیک:
نشانی: بوشهر- خیابان امام خمینی

علی یزدی 
 
معاون اجرایی شعب منطقه شرق تهران
شماره تماس: -021
نمابر: -021
پست الکترونیک:aliyazdi@bank-maskan.ir
نشانی:تهران- بلوار میرداماد-جنب خیابان رازان جنوبی-طبقه سوم-پلاک 132
کدپستی:33411-15479

سید طاهر انجمنی

معاون اداری و پشتیبانی شعب منطقه شرق تهران
شماره تماس: 22914249-021
نمابر: 22223097-021
پست الکترونیک:t.anjomani@bank-maskan.ir
نشانی:تهران- بلوار میرداماد-جنب خیابان رازان جنوبی-طبقه سوم-پلاک 132
کدپستی:33411-15479  
 
معاون مالی و فناوری شعب منطقه  شرق تهران
شماره تماس: 22914248-021
نمابر: 22223097-021
پست الکترونیک:
نشانی:تهران- بلوار میرداماد-جنب خیابان رازان جنوبی-طبقه سوم-پلاک 132
کدپستی:33411-15479
علیرضا جوادی
 
معاون اداری و پشتیبانی  شعب منطقه  غرب تهران

شماره تماس: 88649013-021
نمابر: 88648767-021
پست الکترونیک: 
نشانی: تهران-میدان ونک-خ شهید خدامی-روبروی سازمان ملی زمین و مسکن-پلاک43
کدپستی:1994763111
علیرضا ممی زاده آقا باقر

معاون اجرایی شعب منطقه غرب تهران
شماره تماس:88649012 -021
نمابر: 88648767-021
پست الکترونیک:
نشانی: تهران-میدان ونک-خ شهید خدامی-روبروی سازمان ملی زمین و مسکن-پلاک43
کدپستی:1994763111
مهدی نجاری 

معاون مالی و فناوری شعب منطقه  غرب تهران

شماره تماس:  88649015-021
نمابر:  88648789-021
پست الکترونیک:
نشانی: تهران-میدان ونک-خ شهید خدامی-روبروی سازمان ملی زمین و مسکن-پلاک43
کدپستی:1994763111

علی مسرور 
 
معاون ارزی شعبه مستقل مرکزی تهران
شماره تماس:64573003-021
نمابر:66747954-021
 پست الکترونیک:
نشانی:تهران-میدان امام خمینی-خیابان فردوسی
کدپستی: 
 
رضاالقایی 
 
معاون شعبه مستقل مرکزی تهران
شماره تماس:66709203-021
نمابر:66709203-021
پست الکترونیک:elghaei@bank-maskan.ir
نشانی:تهران-میدان امام خمینی-خیابان فردوسی
کدپستی: 
مظفر صفوی ایرنجی
 
معاون شعبه مستقل مرکزی تهران
شماره تماس:66704223-021
نمابر:66704223-021
پست الکترونیک:
نشانی:تهران-میدان امام خمینی-خیابان فردوسی
کدپستی: 
بهمن ایزد پناهی

معاون اجرایی شعب منطقه مرکز تهران
شماره تماس:88381723-021  
نمابر:88381727-021
پست الکترونیک:BIP252@bank-maskan.ir 
نشانی:تهران- خیابان طالقانی-روبروی لانه جاسوسی-طبقه فوقانی شعبه طالقانی
کدپستی:1351799136
 
علیرضا سعیدی

معاون اداری و پشتیبانی
شعب منطقه مرکز تهران
شماره تماس:  88381723-021
نمابر: 88381727 -021
پست الکترونیک:a.saedi@bank-maskan.ir
نشانی: تهران- خیابان طالقانی-روبروی لانه جاسوسی-طبقه فوقانی شعبه طالقانی
کدپستی:1351799136
داریوش عالی پور

معاون شعب استان چهار محال و بختیاری
شماره تماس:  32240012-038
نمابر:  32241013-038
پست الکترونیک:
نشانی: شهرکرد- بلوار طالقانی-  ساختمان مدیریت بانک مسکن 
کدپستی: 
علیرضا جلالی زند

معاون مالی وفناوری شعب منطقه مرکز تهران

شماره تماس:88381725-021
نمابر:88381727-021
پست الکترونیک:jalaizand@bank-maskan.ir
نشانی:تهران- خیابان طالقانی-روبروی لانه جاسوسی-طبقه فوقانی شعبه طالقانی
کدپستی:1351799136
علیرضا حق پوی قاضیانی
 
معاون شعب استان خراسان جنوبی
شماره تماس: 32233190-056
نمابر: 32238979-056
پست الکترونیک:
نشانی: بیرجند-نبش خیابان مدرس 6
کدپستی:9713683313
مرتضی ناصری سماغچه


معاون اجرایی شعب استان خراسان رضوی
شماره تماس: 37623003-051
نمابر: 37620005-051
پست الکترونیک:m.naseri@bank-maskan.ir
نشانی: مشهد- بلوار خیام-نبش خیام 29
کدپستی: 
اصغر ترحمی
 
معاون اداری و پشتیبانی شعب استان خراسان رضوی
شماره تماس:37624203-051
نمابر:
پست الکترونیک:a-tarahomi@bank-maskan.ir
نشانی:مشهد- بلوار خیام-نبش خیام 29
 کدپستی:
حمیدرضا همت آبادی

معاون مالی و فناوری شعب استان خراسان رضوی

شماره تماس:  37680105-051
نمابر:  37680105-051
پست الکترونیک:
نشانی: مشهد- بلوار خیام-نبش خیام 29
کدپستی: 
محمود خاقانی 
 
معاون شعب استان خراسان شمالی
شماره تماس: 32727900-058
نمابر: 32727901-058
پست الکترونیک:khaghani@bank-maskan.ir
نشانی: بجنورد-خیابان طالقانی غربی-نبش خیابان شهید فرهادی-پلاک2011
کدپستی:9414964649
بهروز سلیمانی

معاون اجرایی شعب استان خوزستان
شماره تماس:  32238928-061
نمابر:  32219856-061
پست الکترونیک: b.soleymani@bank-maskan.ir
نشانی: اهواز- خیابان آزادگان-کوچه شهید عابدی-روبروی هتل پارس
کدپستی:6164714593
بهروز اندایش

معاون اداری و پشتیبانی شعب استان خوزستان
 شماره تماس:  32231001-061
نمابر:  32231001-061
پست الکترونیک:behvandi@bank-maskan.ir
نشانی:اهواز- خیابان آزادگان-کوچه شهید عابدی-روبروی هتل پارس
کدپستی:6164714593
سید جابر نظاری  
 
معاون مالی و فناوری  شعب استان خوزستان
شماره تماس:  32225882-061
نمابر:  32234635-061
پست الکترونیک:  Nazari@bank-maskan.ir
نشانی: اهواز- خیابان آزادگان-کوچه شهید عابدی-روبروی هتل پارس
کدپستی:6164714593
یونس احمدی

معاون شعب استان زنجان
شماره تماس: 33103209-024
نمابر: 33103182-024
پست الکترونیک:y.Ahmadi@bank-maskan.ir
نشانی:  زنجان- چهارراه سعدی-ابتدای خیابان بعثت
کدپستی:98518-45146
سید باقر زرگر
 
معاون شعب استان سمنان
شماره تماس:  33336282-023
نمابر:  33336282-023
پست الکترونیک:sb-zargar@bank-maskan.ir
نشانی: سمنان- بلوار هفده شهریور-جنب بیمه خدمات درمانی
کدپستی:3519613985
محمدرضاجعفری
 
معاون شعب استان سیستان و بلوچستان
شماره تماس: 33215437-054
نمابر: 33215437-054
پست الکترونیک:m.jafari@bank-maskan.ir
نشانی:زاهدان-خیابان آزادی-کوچه حافظ-جنب مسجد جامع-پلاک12
کدپستی:9813673119
احمدعلی جعفری 
 
معاون اجرایی شعب استان فارس
شماره تماس:  36257466-071
نمابر: 36356342-071
پست الکترونیک: crd211@bank-maskan.ir 
نشانی: شیراز-بلوار میرزای شیرازی شرقی-نبش کوچه سیزده
کدپستی: 
محمد غضنفری نصرآباد 
 
 معاون اداری و پشتیبانی شعب استان فارس
شماره تماس:  36253910-071
نمابر:  36356342-071
پست الکترونیک:  ghazanfari@bank-maskan.ir
نشانی: شیراز-بلوار میرزای شیرازی شرقی-نبش کوچه سیزده
کدپستی: 
سیدفرشید موسوی 
 
معاون فناوری اطلاعات شعب استان فارس
شماره تماس: 36254214-071
نمابر: 36356342-071
پست الکترونیک: mousavi@bank-maskan.ir
نشانی: شیراز-بلوار میرزای شیرازی شرقی-نبش کوچه سیزده
کدپستی: 

عیسی قلیچ خانی

معاون اداری و پشتیبانی شعب استان قزوین

شماره تماس:  33249123-028
نمابر:  33249124-028
پست الکترونیک:eisa_ghelichkhani@bank-maskan.ir
نشانی: قزوین-خیابان طالقانی-سه راه خیام
کدپستی:3413699788
مهدی رجبی

معاون مالی و فناوری شعب استان قزوین

شماره تماس:  33249125-028
نمابر:  33249126-028
پست الکترونیک:mahdi.rajabi@bank-maskan.ir 
نشانی: قزوین-خیابان طالقانی-سه راه خیام
کدپستی:3413699788
حسین صابری خورگو

معاون اجرایی شعب استان قم

شماره تماس:  37700880-025
نمابر: 37710915-025
پست الکترونیک:h.saberi@bank-maskan.ir
نشانی: قم- خیایان 19 دی- نبش کوچه 7
کدپستی:3714734986 
 
معاون مالی و فناوری شعب استان قم
شماره تماس:  37710917-025
نمابر: 37710915-025
پست الکترونیک:
نشانی:  قم- خیایان 19 دی- نبش کوچه 7
کدپستی:3714734986 
 سعداله عزیز
 
معاون اداری و پشتیبانی  شعب استان کردستان
شماره تماس:  33291573-087
نمابر:  33282131-087
پست الکترونیک:
نشانی: سنندج-میدان آزادی- خیابان حسن آباد
کدپستی:6618616181  
حمیداحمدی 

معاون مالی وفناوری شعب اسنان کردستان
شماره تماس:33238383-087
نمابر: 33290950-087 
پست الکترونیک:hamid_ahmadi@bank-maskan.ir  
نشانی: سنندج-میدان آزادی-خیابان حسن آباد
کدپستی:6618616181
امید قاسم زاده

معاون اداری و پشتیبانی شعب استان کرمان
شماره تماس:  32263031-034
نمابر:  32269472-034
پست الکترونیک:
نشانی: کرمان -خیابان قدس- سه راه معلم
کدپستی:7613856993  
محمد علی احمدی نژاد
 
معاون مالی و فناوری شعب استان کرمان
شماره تماس:  32263422-034
نمابر:  32263422-034
پست الکترونیک:Ahadinezhad@bank-maskan.ir
نشانی: کرمان -خیابان قدس- سه راه معلم
کدپستی:7613856993
ساسان یلی نژاد
 
معاون اداری و پشتیبانی  شعب استان کرمانشاه
شماره تماس:  37249195-083
نمابر:  37249195-083
پست الکترونیک:
نشانی:  کرمانشاه-خیابان شهید اشرفی اصفهانی-نبش خیابان فاطمی
کدپستی: 
سعید کتابی

معاون مالی و فناوری شعب استان کرمانشاه
شماره تماس:  37249178-083
نمابر:  37249178-083
پست الکترونیک:  ketabi@bank-maskan.ir
نشانی:  کرمانشاه-خیابان شهید اشرفی اصفهانی-نبش خیابان فاطمی
کدپستی: 
فریبرز معصومی

معاون شعب استان کهکیلویه و بویر احمد
شماره تماس:  33235976-074
نمابر:  33235975-074
پست الکترونیک:
نشانی: یاسوج-خیابان شهید چمران 
کدپستی:7591777311
سید عیسی حسینی

معاون اجرایی شعب استان گلستان
شماره تماس:  32525011-017
نمابر:  32525011-017
پست الکترونیک:
نشانی: گرگان-بلوار ناهارخوران-نبش عدالت 50
کدپستی:14539-49167  
حسین نوروزی پور
 
معاون مالی و فناوری شعب استان گلستان
شماره تماس: 32525012-017
نمابر:  32525011-017
پست الکترونیک:
نشانی: گرگان-بلوار ناهارخوران-نبش عدالت 50
کدپستی:14539-49167  
سیدمحسن موسوی

معاون اداری و پشتیبانی  شعب استان گیلان
شماره تماس:  33344475-013
نمابر:  33339995-013
پست الکترونیک:mo.mosavi@bank-maskan.ir
نشانی: رشت- چهارراه میکائیل
کدپستی: 
زهرا صداقت علی
 
معاون مالی و فناوری شعب استان گیلان
شماره تماس:  33338676-013
نمابر:  33339995-013
پست الکترونیک:z.sedaghat ali@bank-maskan.ir
نشانی: رشت- چهارراه میکائیل
کدپستی: 
 سیدحمزه موسوی اطهر

معاون شعب استان لرستان
شماره تماس:  33315023-066
نمابر: 33319793-066
 پست الکترونیک:athar@bank-maskan.ir
نشانی: خرم آباد-خیابان علوی-نبش کوچه اداره برق
کدپستی:6814663738  
رامین ذبیحی

معاون مالی و فناوری شعب استان مازندران
شماره تماس: 33313143-011
نمابر: 33313143-011
پست الکترونیک:raminzabihi@bank-makan.ir
نشانی: ساری-خیابان فرهنگ
کدپستی:14887-48188
فرج اله سوسن آبادی فراهانی

معاون اداری و پشتیبانی شعب استان مرکزی
شماره تماس:  32217103-086
نمابر:  32217103-086
پست الکترونیک:fr.sosanabadi@bank-maskan.ir
نشانی: اراک-خیابان امام خمینی- جنب سالن بیست و دوم بهمن
کدپستی: 
سیدحسین حاجی پور
 
معاون اداری و پشتیبانی شعب استان مازندران
شماره تماس: 33313140-011
نمابر: 33313140-011
پست الکترونیک:
نشانی: ساری-خیابان فرهنگ
کدپستی: 14887-48188
ضیا الدین شاکر

معاون اداری و پشتیبانی شعب استان هرمزگان
شماره تماس: 32229455-076
نمابر:
پست الکترونیک:
نشانی: بندر عباس- چهار راه بلوکی
کدپستی: 
محمد رضا سلطانی

 معاون مالی و فناوری شعب استان هرمزگان
شماره تماس: 32234086-076
نمابر: 32234083-076
پست الکترونیک:
نشانی: بندر عباس- چهار راه بلوکی
کدپستی: 
مجید کشاورز نژاد

معاون اداری و پشتیبانی شعب استان همدان
شماره تماس: 38350010-081
نمابر: 38350011-081
 پست الکترونیک:keshavarznejad@bank-maskan.ir
نشانی:همدان-خیابان بوعلی-بالاتر از میدان آرامگاه بوعلی
سینا-نرسیده به سیزده خانه-طبقه4
کدپستی:6515695576

علیرضا حاکمی
 
معاون مالی و فناوری شعب استان همدان
شماره تماس: 38270701-081
نمابر: 38270701-081
پست الکترونیک:hakemi@bank-maskan.ir
نشانی:همدان-خیابان بوعلی-بالاتر از میدان آرامگاه بوعلی
سینا-نرسیده به سیزده خانه-طبقه4
کدپستی:6515695576

رضا ده بزرگی
معاون شعب استان یزد
شماره تماس:38261760-035
نمابر:38261760-035
پست الکترونیک:
نشانی:یزد - صفائیه - خیابان تیمسار فلاحی - بعد از اداره راه و ترابری
کدپستی:

 محمدرضا شمسی سربندی

معاون مالی و فناوری شعب استان مرکزی
شماره تماس: -086
نمابر: -086
پست الکترونیک:
نشانی: اراک-خیابان امام خمینی- جنب سالن بیست و دوم بهمن
کدپستی: