جستجو:  
سه شنبه 16 آذر 1395
 
 
     سه شنبه 16 آذر 1395

 
 
فاطمه مومن طایفه
 
معاون آمار و اطلاعات  اداره کل آمار و اطلاعات
شماره تماس : 66701908-021
نمابر:66709638-021
پست الکترونیک: momen@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه دوم
کدپستی:1136844414
 
 سوران بیدار
 
معاون آمار و بررسی اداره کل آمارو اطلاعات
شماره تماس : 66746554-021
نمابر:66709638-021
پست الکترونیک:s.bidar@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه دوم
کدپستی:1136844414
 
 سعید صفدری
 
معاون اجرایی اداره کل آموزش 
شماره تماس : 88519637-021
نمابر:88519644-021
پست الکترونیک:safdari@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان سهروردی شمالی- میدان شهید قندی- بانک مسکن- اداره آموزش
کدپستی:1556916811
 
 آفرین نبی زاده 
 
معاون برنامه ریزی طرح های آموزشی اداره کل آموزش
شماره تماس :  88519636-021
نمابر:   88519644-021
پست الکترونیک:Nabizadeh@bank-maskan.ir 
نشانی:خیابان سهروردی شمالی- میدان شهید قندی- بانک مسکن- اداره آموزش
کدپستی:1556916811  
فروغ جان آقائی 
 
معاون توسعه اعتبارات اداره کل اعتبارات و تامین مالی 
شماره تماس:  88779463-021
نمابر:88779463-021
پست الکترونیک:janaghaei@bank-maskan.ir
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم
کدپستی:1994763811
علی شیرزادی  
 
معاون اداره کل اعتبارات و تامین مالی
شماره تماس: 82932638-021
نمابر: 82932638-021
پست الکترونیک: 
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم
کدپستی:1994763811  
محمدرضا روشن فکر

معاون اعتبارات اداره کل اعتبارات و تامین مالی
شماره تماس: 82932603-021
نمابر:82932603-021
پست الکترونیک:
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم
کدپستی:1994763811

فهمیه صالحی

معاون هماهنگی اداره کل امور مدیریت های شعب استانها
شماره تماس: 88773431-021
نمابر:88875690-021
پست الکترونیک:f.salhi@bank-maskan.ir
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن- طبقه دوم
کدپستی:1994763811
 حمیدغفاری
 
معاون اداره کل امورشعب استان تهران
شماره تماس: 88779606-021
نمابر:82932251-021
پست الکترونیک:H.ghafari@bank-maskan.ir
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه دوم
کدپستی:1994763811
رضا صادقی اقدم
 
معاون نظارتی اداره کل امور مدیریت های شعب استانها
شماره تماس: 82932202-021
نمابر:88875690-021
پست الکترونیک: sadeghi@bank-maskan.ir
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه دوم
کدپستی:1994763811
ابوالفضل صدری

معاون منابع انسانی اداره کل امور کارکنان
شماره تماس: 64572261-021
نمابر: 66701295-021
پست الکترونیک: Sadri@Bank-maskan.ir
نشانی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه چهارم
کدپستی:1136844414

منوچهر فتح آبادی
 
معاون فنی اداره کل امور کارکنان
شماره تماس:  64572262-021
نمابر:  66701295-021 
پست الکترونیک:m.fathabadi51@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه چهارم
کدپستی:1136844414
 
اصغر قمرئی فر

معاون برنامه ریزی اداره کل بازرسی
شماره تماس: 26230644-021
نمابر: 26230644-021
پست الکترونیک:ghamarifar@bank-maskan.ir
نشانی:تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8
کد پستی: 1917793561

 
محبوبه عجم حسنی
 
معاون اداره کل بازاریابی
شماره تماس: 66437226-021
نمابر:66437226-021 
پست الکترونیک:
نشانی:خیابان آزادی-رودکی شمالی-نبش خیابان پرچم-طبقه فوقانی شعبه توحید
کدپستی: 
مهناز کشتکار رجبی

معاون بررسی های اقتصادی اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول
شماره تماس: 64572403-021
نمابر: 66709658-021
پست الکترونیک:m.rajabi@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان فردوسی-نبش خیابان سرهنگ سخایی-ساختمان شماره یک بانک مسکن
کدپستی:1136844414

مجید والائی شریف

معاون نظارتی و هماهنگی اداره کل بازرسی
شماره تماس: 26230699-021     
نمابر:  26230699-021 
پست الکترونیک:valaie@bank-maskan.ir
نشانی:تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8
کد پستی: 1917793561
 
داود قربانی
 
معاون داده کاوی اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول
شماره تماس: 66711284-021
نمابر: 66700693-021
پست الکترونیک:
نشانی:خیابان فردوسی-نبش خیابان سرهنگ سخایی-ساختمان شماره یک بانک مسکن
کدپستی:1136844414

شاپرک مستوفی

معاون تحقیقات بازار و توسعه محصول اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول
شماره تماس: 64572966-021
نمابر: 66709658-021 
پست الکترونیک:
نشانی:خیابان فردوسی-نبش خیابان سرهنگ سخایی-ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه دوم
کدپستی:1136844414
عبداله زوار چهار طاق

معاون ارزیابی اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد
شماره تماس: 64572390-021
نمابر:66730184-021
پست الکترونیک:a.zavar@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان فردوسی-نبش خیابان سرهنگ سخایی-ساختمان شماره یک بانک مسکن
کدپستی:1136844414
میکائیل جان محمدی
 
معاون برنامه ریزی اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد
شماره تماس: 64572394-021
نمابر:66730184-021
پست الکترونیک:mikajanm@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان فردوسی-نبش خیابان سرهنگ سخایی-ساختمان شماره یک بانک مسکن
کدپستی:1136844414


مالک آزادیان
 
معاون اداره کل پیگیری وصول مطالبات
شماره تماس: 88844597-021
نمابر: 88200302-021
پست الکترونیک:
نشانی:میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- نبش خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم
کدپستی:


 
تبسم فرجی

معاون اداره کل تسهیلات تبصره ای
شماره تماس: 82932616-021
نمابر: 82932616 -021
پست الکترونیک:
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم
کدپستی:1994763811


 
اسحاق خاکی

معاون پشتیبانی اداره کل تجهیز و پشتیبانی
شماره تماس: 26202954-021
نمابر:26202954-021
پست الکترونیک:khaki@bank-maskan.ir
نشانی:تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8
کد پستی: 1917793561

حمید مطهری
 
معاون پشتیبانی اداره کل تجهیز و پشتیبانی
شماره تماس: 26204896-021
نمابر:26204896-021
پست الکترونیک:
نشانی:تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8
کد پستی: 1917793561

حسین عسگری

معاون اداره کل حسابداری و بودجه
شماره تماس:88873922-021
نمابر:82932507-021
پست الکترونیک:Hossein_Asgari@bank-maskan.ir
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه پنجم
کدپستی:1994763811
 
رضا طرازیان
 
معاون پشتیبانی اداره کل تجهیز و پشتیبانی
شماره تماس: 26204890-021
نمابر:26204890-021
پست الکترونیک:tarazian@bank-maskan.ir
نشانی:تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8
کد پستی: 1917793561

مهدی فرمهینی فراهانی
معاون اداره کل حسابرسی داخلی
شماره تماس:26231066-021
نمابر:26231066-021
پست الکترونیک:m.farahani@bank-maskan.ir
نشانی:بزرگراه نلسون ماندلا(آفریقای سابق)بالاتر از خیابان اسفندیار--کوچه ارمغان شرقی-پلاک8
کدپستی:1994763811

احمد حمزه
 
معاون اداره کل حسابداری و بودجه 
شماره تماس:82932503-021
نمابر:82932507-021
پست الکترونیک:a.hamzeh@bank-maskan.ir
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه پنجم
کدپستی:1994763811
حبیب الله ابوالفضلی

معاون اداره کل حفاظت پرسنلی

شماره تماس: 88662858-021
نمابر:82932721-021
پست الکترونیک:
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه هفتم
کدپستی:1994763811


امیر مسعود زلفی گل

معاون اداره کل حفاظت فناوری اطلاعات واسناد
شماره تماس: 66701907-021
نمابر: 66717289-021
پست الکترونیک: Zolfigol@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه اول
کدپستی:1136844414

حسن خداکرمی
 
معاون اداره کل حفاظت و امور ایمنی
شماره تماس: 66707297-021
نمابر: 66705828-021
پست الکترونیک:khodakarami@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه اول
کدپستی:1136844414

عزیزه قلی یان

معاون دعاوی اداره کل حقوقی

شماره تماس: 88200297-021
نمابر:88200297-021
پست الکترونیک:a.gholian@bank-maskan.ir
نشانی:میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن-طبقه دو
کدپستی:
سید مرتضی هاشمی مدنی
 
معاون اجرایی اداره کل حوزه مدیریت
شماره تماس: 82932900-021
نمابر:82932925-021
پست الکترونیک:
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه نهم
کدپستی:1994763811 محمد نوروز پور
 
معاون خدمات حقوقی و قراردادها اداره کل حقوقی
شماره تماس: 88839634-021
نمابر:88200297-021
پست الکترونیک: 
نشانی:میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن-طبقه دو
کدپستی: 
 
مهدی خیام دار

معاون اداره کل خارجه
شماره تماس: 26231153-021
نمابر: 26231162-021
پست الکترونیک:m.kh@bank-maskan.ir
نشانی:تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8
کد پستی: 1917793561


شهلا عباسی 

معاون اداره کل حوزه مدیریت
شماره تماس:82932906-021
نمابر: 82932925-021
پست الکترونیک:sh.abbasi@bank-maskan.ir
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه نهم
کدپستی:1994763811
بابک غفاری

معاون فنی اداره کل خدمات نوین
شماره تماس:66722534-021
نمابر:66723528-021
پست الکترونیک:bghafari@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن- طبقه اول
کدپستی:

ناصر جعفری صابری

معاون اجرایی و پشتیبانی اداره کل خدمات نوین
شماره تماس:66722268-021 
نمابر:66735061-021
پست الکترونیک: jafari@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان فردوسی-  خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن- طبقه اول
کدپستی: 
 
معاون درمان اداره کل رفاه کارکنان
شماره تماس: 66701905-021
نمابر:66743010-021
پست الکترونیک:
نشانی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه سوم
کدپستی:1136844414
عبدالله حسامی

معاون اداره کل رفاه کارکنان
شماره تماس: 66710944-021
نمابر: 66743010-021
پست الکترونیک:
نشانی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه سوم
کدپستی:1136844414

 مهری حسینی
 
معاون اداره کل روابط عمومی
شماره تماس: 82932100-021
نمابر:82932102-021
پست الکترونیک:
نشانی:میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه اول
کدپستی:1994763811

  
علیرضا آذری
 
معاون اداره کل روابط عمومی
شماره تماس: 82932100-021
نمابر:82932102-021
پست الکترونیک: a.azari@bank-maskan.ir
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه اول
کدپستی:1994763811
 
محمود یوسفی

معاون بهبود روش های اداره سازمان و روش ها
شماره تماس: 82932403-021
نمابر:88781353-021
پست الکترونیک:myousefii@bank-maskan.ir
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه چهارم
کدپستی:199476381


صابر علی سرابی تبریزی 
 
معاون املاک اداره کل ساختمان
شماره تماس:26203492-021
نمابر:26203997-021
پست الکترونیک:S.sarabi@bank-maskan.ir
نشانی:تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8-طبقه7
کد پستی: 1917793561
اعظم حسین آبادی

معاون ستادی اداره کل عملیات ارزی
شماره تماس:26200766-021
نمابر:22034504-021
پست الکترونیک:A.Hosseinabadi@bank-maskan.ir
نشانی:تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8-طبقه چهارم
کد پستی: 1917793561

مهری حبیبی

معاون سازماندهی اداره کل سازمان  و روش ها
شماره تماس: 82932402-021
نمابر:88781353-021
پست الکترونیک:m.habibi@bank-maskan.ir
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه چهارم
کدپستی:1994763811
 
غلامرضا امیری پور

معاون اجرایی اداره کل عملیات ارزی
شماره تماس: 26200765-021
نمابر:22034504-021
پست الکترونیک:Amiripour@bank-maskan.ir
نشانی:تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8-طبقه چهارم
کد پستی: 1917793561

محمد رضا سمائی

معاون اداره کل فناوری اطلاعات
شماره تماس: 66735062-021
نمابر:66728099-021
پست الکترونیک:samaei@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن
کدپستی:1136844414

داود صالحی
 
معاون فنی وپشتیبانی اداره کل فناوری اطلاعات
شماره تماس:66743410-021
نمابر: 66728099-021
پست الکترونیک:dsalehi@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن
کدپستی:1136844414

قاسم توکلی

معاون اداره کل گزینش
شماره تماس:88381730-021
نمابر: 88381739-021
پست الکترونیک: Gh.tavakoli@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان طالقانی-نرسیده به چهارراه مفتح-ساختمان بانک مسکن-طبقه چهارم
کدپستی:


مژگان ملایری فر
 
معاون اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق
شماره تماس: 66734155-021
نمابر: 66733683-021
پست الکترونیک:mmalayery@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن
کدپستی:1136844414

رحیم ابراهیم زاده

معاون اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی
شماره تماس:64572950-021
نمابر:66747702-021
پست الکترونیک: Rahim-ebrahimzade@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان فردوسی-خیابان کوشک مصری-ساختمان شماره سه بانک مسکن-طبقه سوم
کدپستی:1136844414
روح اله رشیدی
 
معاون خزانه اداره کل نقدینگی و خزانه داری
شماره تماس:64572461-021
نمابر:66707069-021
پست الکترونیکی:r.rashidi@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه سوم
کدپستی:44414-11368

زهره انتظامی
 
معاون اداره کل مهندسی مالی وحسابداری مدیریت
شماه تماس:82932514-021
نمابر:82932509-021
پست الکترونیک:
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه پنجم
کدپستی:1994763811

محسن کریمی

معاون خزانه اداره کل نقدینگی وخزانه داری
شماره تماس:64572462-021
نمابر:66708681-021
پست الکترونیکی:Mohsen_karimi@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه سوم
کدپستی:44414-11368