جستجو:  
یکشنبه 18 بهمن 1394
 
 
     یکشنبه 18 بهمن 1394

 
سوران بیدار

معاون اداره کل ارزیابی عملکرد
شماره تماس:  66749651-021
نمابر:  66730184-021
نشانی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه دوم
علی شیرزادی  
 
معاون سرمایه گذاری و شرکتها اداره کل اعتبارات و سرمایه گذاری
شماره تماس: 88781133-021
نمابر: 88781133-021
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم
کدپستی:1994763811  
فروغ جان آقائی 
 
معاون توسعه اعتبارات اداره کل اعتبارات و تامین مالی 
شماره تماس:  88779463-021
نمابر:88779463-021
 پست الکترونیک:janaghaei@bank-maskan.ir
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم
کدپستی:1994763811
محبوبه عجم حسنی
 
معاون اداره کل بازاریابی
شماره تماس: 66437226-021
نمابر:66437226-021 
 
نشانی:خیابان آزادی-رودکی شمالی-نبش خیابان پرچم-طبقه فوقانی شعبه توحید
داود قربانی
 
معاون آمار و بررسی اداره کل آمارو اطلاعات
شماره تماس : 66746554-021
نمابر:66709638-021
 
نشانی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه دوم
فاطمه مومن طایفه
 
معاون اداره کل آمارو اطلاعات
شماره تماس : 66701908-021
نمابر:66709638-021
پست الکترونیک: momen@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه دوم
 سعید صفدری
 
معاون اجرایی اداره کل آموزش 
شماره تماس : 88519637-021
نمابر:88519644-021
پست الکترونیک:safdari@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان سهروردی شمالی- میدان شهید قندی- بانک مسکن- اداره آموزش
 آفرین نبی زاده 
 
معاون برنامه ریزی طرحهای آموزشی اداره کل آموزش
شماره تماس :  88519636-021
نمابر:   88519644-021
پست الکترونیک:Nabizadeh@bank-maskan.ir 
نشانی:خیابان سهروردی شمالی- میدان شهید قندی- بانک مسکن- اداره آموزش
کدپستی:1556916811  
ابوالفضل صدری 

معاون منابع انسانی اداره کل امور کارکنان
شماره تماس:  64572261-021
نمابر:  66701295-021
پست الکترونیک: Sadri@Bank-maskan.ir   
نشانی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه چهارم
منوچهر فتح آبادی
 
معاون فنی اداره کل امور کارکنان
شماره تماس:  64572262-021
نمابر:  66701295-021 
پست الکترونیک:m.fathabadi51@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه چهارم
رضا صادقی اقدم

معاون هماهنگی اداره کل امور مدیریتهای شعب استانها
شماره تماس: 88773431-021
نمابر:82932224-021
پست الکترونیک: sadeghi@bank-maskan.ir
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه دوم
کدپستی:1994763811  

معاون نظارتی اداره کل امور مدیریتهای شعب استانها
شماره تماس: 88875589-021
نمابر:82932224-021
پست الکترونیک:
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه دوم
کدپستی:1994763811
اصغر قمرئی فر

معاون برنامه ریزی اداره کل بازرسی
شماره تماس:  66730178-021    
نمابر: 66730178-021
 
نشانی:خیابان فردوسی-نبش خیابان سرهنگ سخایی-ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه اول
مجید والائی شریف

معاون نظارتی و هماهنگی اداره کل بازرسی
شماره تماس: 66744593-021     
نمابر:  66744593-021 
 
 نشانی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه اول
ناهید محسنی

معاون اداره  کل پژوهش وبرنامه ریزی
شماره تماس: 66730183-021
نمابر: 66730183-021
پست الکترونیک: Mohseni@bank-maskan.ir
خیابان فردوسی-نبش خیابان سرهنگ سخایی-ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه دوم
فریبرز راحتی
 
معاون اداره  کل پژوهش وبرنامه ریزی
شماره تماس: 66709658-021
نمابر: 66709658-021 
 
نشانی:خیابان فردوسی-نبش خیابان سرهنگ سخایی-ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه دوم
مالک آزادیان 
 
معاون اداره کل پیگیری وصول مطالبات
شماره تماس: 88844597-021
نمابر: 88200302-021
نشانی:میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- نبش خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم
 
 اسحاق خاکی

معاون پشتیبانی اداره کل تجهیز و پشتیبانی
شماره تماس: 88781318-021
نمابر:88779606-021
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم
احمد حمزه
 
معاون اداره کل حسابداری
شماره تماس:82932503-021
نمابر:82932507-021
پست الکترونیک:a.hamzeh@bank-maskan.ir
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه پنجم
کدپستی:1994763811
حسین عسگری 

معاون اداره کل حسابداری و بودجه
شماره تماس:88873922-021
نمابر:82932507-021
پست الکترونیک:Hossein_Asgari@bank-maskan.ir
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه پنجم

شهلا عباسی 
 
معاون اداره کل حوزه مدیریت
شماره تماس:82932906-021
نمابر: 82932925-021
پست الکترونیک:sh.abbasi@bank-maskan.ir
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه نهم

حبیب الله ابوالفضلی 

 معاون اداره کل حفاظت پرسنلی

شماره تماس: 88662858-021
نمابر:82932721-021   
 
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه هفتم 
 
 
حسن خداکرمی
 
معاون اداره کل حفاظت و امور ایمنی
شماره تماس: 66707297-021
نمابر: 66705828-021
پست الکترونیک:khodakarami@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه اول
کدپستی:1136844414  
امیر مسعود زلفی گل 
 
معاون اداره کل حفاظت فناوری اطلاعات واسناد
شماره تماس: 66701907-021
نمابر: 66717289-021
پست الکترونیک: Zolfigol@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه اول
عزیزه قلی یان

معاون  دعاوی اداره کل حقوقی

شماره تماس: 88200297-021
نمابر:88200297-021   
 
نشانی:میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند-  خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن-طبقه دو
مهدی خیام دار

معاون اداره کل خارجه
شماره تماس:  82932331-021
نمابر: 82932333-021
پست الکترونیک:m.kh@bank-maskan.ir
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم
کدپستی:1994763811
مجتبی زائری امیرانی

معاون مالی اداره کل خدمات نوین
شماره تماس:66722534-021  
نمابر:66735061-021
پست الکترونیک: zaeri@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان فردوسی-  خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن- طبقه اول
ناصر جعفری صابری

معاون اجرایی و پشتیبانی اداره کل خدمات نوین
شماره تماس:66722268-021 
نمابر:66735061-021
پست الکترونیک: jafari@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان فردوسی-  خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن- طبقه اول
محسن کریمی

معاون خزانه اداره کل نقدینگی وخزانه داری
شماره تماس:64572462-021
نمابر:66708681-021 
پست الکترونیکی:Mohsen_karimi@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه سوم
کدپستی:44414-11368
صابر علی سرابی تبریزی 
 
معاون املاک اداره کل ساختمان
شماره تماس:88200273-021
نمابر:88200274-021
پست الکترونیک:S.sarabi@bank-maskan.ir
نشانی:میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- نبش خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن
کدپستی:1585694614
محسن جهانگیری
 
معاون درمان اداره کل رفاه کارکنان
شماره تماس:  66701905-021
نمابر:66743010-021
پست الکترونیک:jahangiri@bank-maskan.ir 
نشانی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه سوم
کدپستی:1136844414  
روح اله رشیدی
 
معاون خزانه اداره کل نقدینگی و خزانه داری
شماره تماس:64572461-021
نمابر:66707069-021
پست الکترونیکی:r.rashidi@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه سوم
کدپستی:44414-11368 
علیرضا آذری
 
معاون اداره کل روابط عمومی
شماره تماس: 82932100-021
نمابر:82932102-021
پست الکترونیک: a.azari@bank-maskan.ir
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه اول
عبدالله حسامی

معاون اداره کل رفاه کارکنان
شماره تماس: 66710944-021
نمابر: 66743010-021

نشانی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه سوم
کدپستی:1136844414

شاپرک مستوفی  

معاونت سپرده ممتاز
شماره تماس: 64572966-021
نمابر: 66700693-021
 
نشانی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن
معصومه ساداتی فر

معاون اداره کل روابط عمومی

شماره تماس: 82932100-021
نمابر:82932102-021
 
نشانی:میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه اول

عبداله زوار چهار طاق

معاون برنامه ریزی اداره کل طرح و برنامه
شماره تماس: 88873634-021
نمابر:88783729-021 
 
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه چهارم
غلامرضا امیری پور

معاون اجرایی اداره کل عملیات ارزی
شماره تماس: 82932702-021
نمابر: 82932735-021
پست الکترونیک:Amiripour@bank-maskan.ir
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه هفتم

محمد رضا سمائی
 
معاون اداره کل فناوری اطلاعات
شماره تماس: 66735062-021
نمابر:66728099-021
پست الکترونیک:samaei@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان فردوسی-  خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن
کدپستی:1136844414
 

 
معاون اداره کل طرح و برنامه
 
شماره تماس: 88873347-021
نمابر: 88783729-021
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه چهارم

قاسم توکلی

معاون اداره کل گزینش                           
شماره تماس:88381730-021  
نمابر: 88381739-021
پست الکترونیک: Gh.tavakoli@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان طالقانی-نرسیده به چهارراه مفتح-ساختمان بانک مسکن-طبقه چهارم
 
داود صالحی
 
معاون فنی وپشتیبانی اداره کل فناوری اطلاعات
شماره تماس:66743410-021
نمابر: 66728099-021
پست الکترونیک:dsalehi@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن
کدپستی:1136844414

مژگان ملایری فر

معاون اداره کل مدیریت ریسک

شماره تماس: 66734155-021
نمابر: 66733683-021
پست الکترونیک:mmalayery@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن
کدپستی:1136844414


 
رحیم ابراهیم زاده

معاون اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی
شماره تماس:64572950-021
نمابر:66747702-021
پست الکترونیک: Rahim-ebrahimzade@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان فردوسی-خیابان کوشک مصری-ساختمان شماره سه بانک مسکن-طبقه سوم
کدپستی:1136844414


مهدی فرمهینی فراهانی
 
معاون اداره کل حسابرسی داخلی
شماره تماس:66703224-021
نمابر:66730386-021
نشانی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه سوم
کدپستی:1136844414
حمید مطهری
 
معاون پشتیبانی اداره کل تجهیز و پشتیبانی
شماره تماس: 82932300-021
نمابر:88779606-021
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم

 محمد نوروز پور
 
معاون خدمات حقوقی و قراردادها اداره کل حقوقی
شماره تماس: 88839634-021
نمابر:88200297-021
نشانی:میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن-طبقه دو
 
رضا طرازیان
 
معاون پشتیبانی اداره کل تجهیز و پشتیبانی
شماره تماس: 82932300-021
نمابر:88779606-021
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم