دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
 
 
     دوشنبه 31 ارديبهشت 1397

چاپ
 
 
محمد امیر کرامت
 
اداره کل آمار و اطلاعات
شماره تماس : 66746554 - 021
نمابر: 66709638 - 021
پست الکترونیک:
نشانی : خیابان فردوسی-نبش خیابان سرهنگ سخایی-ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه دوم
کدپستی:1136844414
ناصررفیعی

اداره کل آموزش
شماره تماس  :88519635 - 021
نمابر:88519644 - 021
پست الکترونیک:rafiei@bank-maskan.ir
نشانی : خیابان سهروردی شمالی- میدان شهید قندی- بانک مسکن- اداره آموزش
کدپستی:1556916811
حسین حیدری

اداره کل اعتبارات و تامین مالی
شماره تماس : 82932604 - 021
نمابر:82932651- 021
پست الکترونیک:h.heydari@bank-maskan.ir
نشانی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن-
طبقه ششم
کدپستی:1994763811

اداره کل امور کارکنان
شماره تماس :3-64572260 - 021
نمابر:66701295 - 021
پست الکترونیک:Armaghani@bank-maskan.ir
نشانی: خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه چهارم
کدپستی:1136844414
 
اداره کل امور مدیریتها و شعب استان تهران
شماره تماس :88873017 - 021
نمابر:82932250 - 021
پست الکترونیک:
نشانی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه دوم
کدپستی:19947638111  


  اداره کل امور  شعب استانها
شماره تماس :88875144 - 021
نمابر:88875690 - 021
پست الکترونیک:
نشانی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه دوم
کدپستی:19947638111
 
اداره کل بازاریابی
شماره تماس :26200823 - 021
نمابر:26309254 - 021
پست الکترونیک:
نشانی:تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8
کد پستی: 1917793561
محمد نقابدوست 

اداره کل بازرسی
شماره تماس : 26230588 -021
نمابر:  26230588- 021
پست الکترونیک: m.neghabdoost@bank-maskan.ir
نشانی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8
کد پستی: 1917793561
مهناز کشتکار رجبی
 اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول
شماره تماس: 66702166-021
نمابر: 66730383-021
پست الکترونیک: m.rajabi@bank-maskan.ir
خیابان فردوسی-نبش خیابان سرهنگ سخایی-ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه دوم
کد پستی: ۱۱۳۶۸۴۴۴۱۴
فریبرز راحتی
 
اداره کل  برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد
شماره تماس :66749653 - 021
نمابر: 66730184 - 021
پست الکترونیک:
نشانی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه دوم
کدپستی:1136844414 
مالک آزادیان                           
 
اداره کل  پیگیری وصول مطالبات 
شماره تماس 88200301- 021
نمابر: 88200298 - 021
پست الکترونیک: 
نشانی : میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- نبش خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن -طبقه سوم
کدپستی:1585694616
ابوالفضل صدری

 اداره کل تجهیز و پشتیبانی
شماره تماس :26204590 - 021
نمابر:26204590 - 021
پست الکترونیک:Sadri@Bank-maskan.ir
نشانی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8
کد پستی: 1917793561
 ندا کسری کرمانشاهی

اداره کل تسهیلات تبصره ای
شماره تماس : 88779462 - 021
نمابر:82932635- 021
پست الکترونیک:
نشانی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه ششم
کدپستی:1994763811
سعید دهقان نیری

اداره کل حسابداری

شماره تماس :82932501 - 021
نمابر: 82932507 - 021
پست الکترونیک:Saeed Dehghan niri@bank-maskan.ir
نشانی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه پنجم
کدپستی:1994763811
مازیار جنگ میری
 
اداره کل حسابرسی داخلی
شماره تماس : 26231033 - 021
نمابر: 26230923 - 021
پست الکترونیک:m.jangmiri@bank-maskan.ir
نشانی:بزرگراه نلسون ماندلا(آفریقای سابق)بالاتر از خیابان اسفندیار--کوچه ارمغان شرقی-پلاک8
کدپستی:1994763811
محمد نوروز پور

اداره کل حقوقی

شماره تماس : 88839634 - 021
نمابر:88200295 - 021
پست الکترونیک:Dkhalajestani@bank-maskan.ir
نشانی : میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- نبش خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن-طبقه دوم
کدپستی: 
مرتضی حسینی

اداره کل حفاظت پرسنلی

شماره تماس : 82932702 - 021
نمابر: 82932715 - 021
پست الکترونیک:m.hoseini@bank-maskan.ir
نشانی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه هفتم
کدپستی:1994763811  
 
 اداره کل حفاظت و امور ایمنی
شماره تماس : 66701907- 021
نمابر: 66705828 - 021
پست الکترونیک:m.rahimi@bank-maskan.ir
نشانی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه اول
کدپستی:1136844414
امیرحسین رضائیان 
 
اداره کل حوزه مدیریت
شماره تماس :82932903 - 021
نمابر:82932925 - 021
پست الکترونیک:rezaeian@bank-maskan.ir
نشانی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه نهم
کدپستی:1994763811  
فیروزه تباری
 
اداره امور بین الملل
شماره تماس :26231371 - 021
نمابر: 22034504 - 021
پست الکترونیک:f.tabari@bank-maskan.ir
نشانی:تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8
کد پستی: 1917793561

نیکوفر صفری

اداره کل بانکداری الکترونیک
شماره تماس : 66725693 - 021
نمابر: 66723528 - 021
پست الکترونیک:safari@bank-maskan.ir
نشانی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری-ساختمان شماره دو بانک مسکن
کدپستی:1136844414 

اداره کل رفاه کارکنان
شماره تماس :  66700925 - 021
نمابر:  66743010 - 021
پست الکترونیک:
نشانی : خیابان فردوسی- نبش خیابان
سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه سوم
کدپستی:1136844414
مهدی احمدی

اداره کل روابط عمومی
شماره تماس : 88875143 - 021
نمابر:82932102  - 021
پست الکترونیک:MG۲۱۲@bank-maskan.ir
نشانی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه اول
کدپستی:1994763811  
اسحاق خاکی
 
اداره کل ساختمان 
شماره تماس:26206215- 021
نمابر:26206481- 021
پست الکترونیک: khaki@bank-maskan.ir
نشانی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8-طبقه7
کد پستی:1917793561
محمود یوسفی
 
  اداره کل سازمان وروش ها
شماره تماس : 82932401- 021
نمابر: 88781353 - 021
پست الکترونیک:myousefii@bank-maskan.ir
نشانی : میدان ونک - خیابان عطار - ساختمان بانک مسکن-طبقه چهارم
کدپستی:1994763811
 
اداره کل فناوری اطلاعات
شماره تماس : 66736730 - 021
نمابر: 66728099 - 021
پست الکترونیک:kavoosi@bank-maskan.ir
نشانی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن
کدپستی:1136844414
سید مرتضی هاشمی مدنی

 اداره کل گزینش
شماره تماس :88381739- 021
نمابر:88381729 - 021
پست الکترونیک:
نشانی :خیابان طالقانی-نرسیده به چهاراره مفتح-ساختمان بانک مسکن-طبقه چهارم
کدپستی: 
شاپرک مستوفی
 
اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق
شماره تماس :66746558 - 021
نمابر: 66733683 - 021
پست الکترونیک:
نشانی :خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه دوم
کدپستی:1136844414
رضا فرامرزی 
اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
شماره تماس :64572949 -021
نمابر:66747702 - 021
پست الکترونیک:Faramarzi@bank-maskan.ir
نشانی :خیابان فردوسی-خیابان کوشک مصری-ساختمان شماره سه بانک مسکن-طبقه سوم
کدپستی:1136844414
محسن کریمی 

اداره کل نقدینگی و خزانه داری

شماره تماس :64572460 - 021
نمابر:66708683 - 021
پست الکترونیک:
نشانی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه اول
کدپستی:44414-11368
زهره انتظامی
 
رییس اداره کل مهندسی مالی وحسابداری مدیریت
شماه تماس:82932300-021
نمابر:829322307-021
پست الکترونیک:
نشانی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم
کدپستی:1994763811
امیر مسعود زلفی گل

رییس اداره کل حفاظت فناوری اطلاعات واسناد
شماره تماس: 66749644-021
نمابر: 66730386-021
پست الکترونیک: Zolfigol@bank-maskan.ir
نشانی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه اول
کدپستی:1136844414