دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
 
 
     دوشنبه 31 ارديبهشت 1397

 
سرویس های عادی دستگاه های خود پرداز بانک مسکن :
 
سرویسهای عادی مخصوص کارت های بانک مسکن :
 
اعلام موجودی ، صورتحساب (جزئی و یارانه) ، تغییر رمز اول، تخصیص یا تغییر رمز دوم ، پرداخت وجه ، پرداخت قبوض ، شارژ تلفن همراه ، انتقال وجه ، پرداخت اقساط ، کمک به سازمان های خیریه و ...
 
· صورتحساب جزئی : از طریق این سرویس مشتری می تواند حداکثر 10 گردش آخر یکی از حسابهای متصل به کارت خود را مشاهده نماید .
· صورتحساب یارانه : در صورتیکه حساب انتخابی مشتری به منظور واریز یارانه استفاده شود، مشتری می تواند از طریق این سرویس، حداکثر 10 گردش آخر مربوط به واریز یارانه حساب انتخابی را دریافت نماید .
 
· تغییر رمز اول : از طریق این سرویس مشتری می تواند رمز اول کارت خود را تغییر دهد .

· تخصیص یا تغییر رمز دوم :
با این سرویس مشتری می تواند به کارت خود رمز دوم تخصیص داده یا نسبت به تغییر رمز دوم از قبل اختصاص داده شده اقدام نماید .

سرویس های عادی مشترک کارت های بانک مسکن و کارت های شتاب :
 
اعلام موجودی ، پرداخت وجه ، پرداخت قبوض ، شارژ تلفن همراه ، انتقال وجه ، پرداخت اقساط ، کمک به سازمان های خیریه و ...

· اعلام موجودی :
مشتری با مراجعه به دستگاه خودپرداز و وارد نمودن کارت و رمز خود می تواند از این سرویس استفاده نماید .

· پرداخت وجه :
مشتری با مراجعه به خودپرداز و وارد نمودن کارت و رمز خود می تواند گزینه برداشت وجه را انتخاب نماید که به 2 حالت برداشت وجه امکان پذیر است :
1- انتخاب مبلغ مورد نظر از منوی نمایش داده شده 
2- انتخاب گزینه مبالغ دیگر و وارد نمودن مبلغ مورد نظر

نکته : حداقل مبلغ انتخابی برای کلیه کارت ها 000ر50 ریال و حداکثر مبلغ انتخابی برای کارت های مسکن 000ر000ر2 ریال می باشد. ضمن آنکه رعایت سایر شرایط و محدودیتهای مربوط به کارت سایر بانکها از طرف صادره کننده کارت صورت می گیرد.
 
· پرداخت قبوض : مشتری با مراجعه به دستگاه خودپرداز و وارد نمودن کارت و رمز خود از طریق گزینه پرداخت قبض به دو صورت می تواند از این سرویس استفاده نماید :
الف– پرداخت از طریق صفحه کلید: با انتخاب این گزینه مشتری میبایست ابتدا شناسه قبض و سپس شناسه پرداخت قبض خود را وارد نماید .
ب- پرداخت از طریق بارکد خوان:با انتخاب این گزینه قسمت بارکد خوان دستگاه خودپرداز فعال شده و مشتری می بایست قسمت بارکد قبض خود را مقابل قسمت بارکد خوان دستگاه قرار دهد.
· شارژ تلفن همراه:مشتری پس از ورود به منوی "شارژ و سایر خدمات" با انتخاب اپراتور و گزینه شارژ دستی، می تواند از لیست مبالغ، مبلغ مورد نظر را انتخاب و پس از تایید مشخصات شارژ درخواستی در صفحه تاییدیه، رسید حاوی رمز را دریافت نماید.

· کمک های مردمی:
با ورود به منوی "شارژ و سایر خدمات" و انتخاب گزینه "واریز به حساب های خیریه" لیست سازمان های خیریه طرف قرار داد با بانک مسکن برای مشتری نمایش داده می شود که وی می تواند با انتخاب سازمان مورد نظر خود نسبت به ورود مبلغ دلخواه اقدام نماید . در پایان صفحه تاییدیه برای مشتری نمایش داده می شود که با تایید آن مبلغ از حساب مشتری کسر و به حساب سازمان واریز می­ گردد. دسترسی به ادامه لیست موسسات خیریه طرف قرارداد بانک مسکن از طریق گزینه "سایرموسسات" امکان پذیر می باشد.
· انتقال وجه : مشتری با مراجعه به خودپرداز و وارد نمودن کارت و رمز خود می تواند نسبت به انتقال وجه یا پرداخت اقساط اقدام نماید . جهت این عمل می بایست ابتدا گزینه "انتقال وجه یا پرداخت اقساط" را انتخاب و از طریق یکی از گزینه های "انتقال به کارت مسکن" ، "انتقال به کارت شتاب " یا " پرداخت قسط" نسبت به وارد نمودن شماره کارت مقصد و مبلغ مورد نظر اقدام نماید. در انتها مشخصات صاحب حساب مقصد و مبلغ برای تایید به مشتری نمایش داده می شود که در صورت تایید آن توسط مشتری، انتقال وجه یا پرداخت اقساط صورت می پذیرد.

سرویس های مخصوص دستگاه های خود پرداز بانک مسکن :
 
· سرویس های ساتنا و پایا (IBAN) :
تنها بانک دارنده امکان انتقال از طریق سرویس های ساتنا و پایا (IBAN) بر روی دستگاه خود پرداز: سرویس های ساتنا و پایا با استفاده از شماره ی شبا تا سقف 500 میلیون ریال بر روی دستگاه های خود پرداز بانک مسکن قابلیت اجرا دارند.

نکات حائز اهمیت در این سرویس ها بشرح ذیل می باشد :
1- حداقل مبلغ انتقال وجه سرویس ساتنا 150 میلیون ریال است و به صورت آنی انجام می پذیرد.
2- حداقل مبلغ انتقال وجه سرویس پایا 1 ریال می باشد و در فواصل زمانی سامانه پایا انجام می شود.
3- انجام این عملیات صرفاً از طریق مسکن کارت امکان پذیر است.

· برداشت بدون کارت :
در این نوع سرویس مشتری دارای مسکن کارت با مراجعه به یکی از دستگاه های خود پرداز بانک مسکن ابتدا کارت و رمز خود را وارد می کند.سپس از طریق منوی "شارژ و سایر خدمات" نسبت به انتخاب گزینه "خدمات برداشت بدون کارت" اقدام نموده وپس از فشردن گزینه"صدور قبض برداشت بدون کارت" مبلغ درخواستی خود را که می بایست حداقل 50 هزار ریال و حداکثر 2 میلیون ریال باشد وارد می نماید.

· شارژ مستقیم (top up) :
این سرویس به مشتری این امکان را می دهد که با مراجعه به دستگاه های خود پرداز بانک مسکن نسبت به شارژ مستقیم اپراتور های ایرانسل و همراه اول اقدام نماید . به این صورت که شماره تلفن همراه مورد نظر و مبلغ درخواستی را وارد نموده و تلفن همراه مذکور به میزان ملبغ وارد شده شارژ می گردد.

سرویس چند کارت و یک حساب :
 
از طریق این سرویس امکان صدور چند کارت با نامهای مختلف برای اقوام درجه یک با محدودیت تعداد و سقف برداشت در طی بازه زمانی مشخص وجود دارد که کلیه کارت های صادره از یک حساب منشعب می شوند.

· سرویس چند حسابی :
از طریق این سرویس امکان اتصال چند حساب با ماهیت یکسان به یک کارت وجود دارد. در این حالت در صورتیکه مشتری از کارت خود در خودپردازهای بانک مسکن استفاده نماید، قبل از انجام هر تراکنش لیست کلیه حساب های متصل به کارت برای مشتری نمایش داده شده و مشتری این امکان را دارد که از لیست نمایش داده شده یکی را برای انجام تراکنش انتخاب نماید .

· انتقال به حساب:
انتقال مابین حساب های متصل به کارت: در این سرویس مشتری با مراجعه به دستگاه های خود پرداز بانک مسکن می تواند بین حساب های تعریف شده کارت خودانتقال وجه انجام دهد. برای این منظور مشتری پس از ورود کارت و رمز خود از طریق منوی "انتقال وجه یا پرداخت اقساط" و "انتقال به حساب مسکن" نسبت به انتخاب گزینه "انتقال به حسابهای متصل به کارت" اقدام نماید.
· شارژ برچسب پرداخت الکترونیکی عوارض:
مشتری با مراجعه به دستگاه های خود پرداز بانک مسکن ،شماره برچسب الکترونیکی عوارض معتبر خود را وارد نموده و پس از آن مبلغ دلخواه را وارد نموده یا از مبالغ موجود دستگاه خود پرداز مبلغ مورد نظر و برچسب خود را شارژ می نماید.

سرویس های آتی

· تغییر حساب پیش فرض کارت :
از طریق این منو به شرح ذیل مشتری می تواند حساب پیش فرض کارت خود را با یکی از حساب های دیگر کارت جایگزین نماید، به شرطی که حساب مورد نظر، پیش فرض کارت دیگری نباشد .
· انسداد کارت از طریق منوهای بدون کارت :
از طریق این سرویس بصورت ذیل مشتری می تواند در شرایط اضطراری شماره کارت خود و رمز دوم آن را وارد نموده و کارت مورد نظر را در لیست سیاه و مسدودی قرار دهد و در زمان مناسب برای اقدامات بعدی به شعبه مراجعه کند .
· ارسال پیامک برای کلیه عملیات مرتبط با تغییرات کارت :
در صورت انجام هر گونه تغییر بر روی مسکن کارت مانند کارت المثنی ، رفع مسدودی کارت ، تغییر رمز اول و دوم و ... پیامکی برای صاحب کارت حاوی نوع تغییر ارسال می شود . بدین ترتیب هرگونه سوء استفاده احتمالی از کارت غیر ممکن می گردد.
 
· امکان انتخاب نوع اسکناس از روی دستگاه خود پرداز :
از طریق این سرویس دارنده مسکن کارت می تواند با مراجعه به دستگاه خود پرداز بانک مسکن، جهت برداشت وجه، نوع اسکناس دلخواه خود را از میان اسکناس های موجود در دستگاه خود پرداز انتخاب نماید و در صورت امکان دستگاه خود پرداز بر حسب نوع انتخاب، مبلغ را پرداخت می نماید .

پروسه های امنیتی کارت ها
 
· اگر از آخرین تاریخ تغییر رمز کارت مشتری بیش از 6 ماه گذشته باشد کارت مورد نظر در درگاههای بانک مسکن به غیر از درگاههای مجازی (موبایل بانک، تلفنبانک و اینترنت بانک مسکن) قابلیت انجام هیچگونه فعالیتی را نخواهد داشت و مشتری می بایست نسبت به تغییر رمز خود اقدام نماید .
· زمانیکه مشتری رمز المثنی می گیرد و یا برای اولین بار کارت خود را دریافت می کند می بایست یکبار شخصاً نسبت به تغییر رمز خود اقدام نماید در غیر اینصورت کارت مورد نظر در هیچ یک از درگاه های بانک مسکن یا شتاب قابلیت استفاده نخواهد داشت .
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1393/11/20