جستجو:  
یکشنبه 4 مهر 1395
 
 
     یکشنبه 4 مهر 1395

کارت خرید اعتباری
1. تعاریف و کلیات کارت خرید اعتباری
کارت خرید اعتباری، نوعی کارت پرداخت است که اعتبار آن توسط بانک مسکن تامین می شود و دارندگان آن می توانند با کارت خود از تمامی مراکز فروش کالا و خدمات در سراسر کشور، تنها از طریق پایانه های فروش تمامی بانک ها و موسسات عضو شبکه شتاب که دارای دستگاه کارت خوان (pos ) بوده، کالاو خدمات خود را تامین نمایند.

سقف اعتبار:
حداکثر مبلغی است که موسسه اعتباری صادر کننده کارت، تعهد می کند بهای کالا و خدمات خریداری شده توسط دارندگان آن را به صورت قرض الحسنه تامین مالی نماید.

مدت اعتبار کارت:
مدت زمان اعتبار کارت خرید اعتباری است که بر روی کارت درج شده است.

مدت اعتبار اعطایی:
مدت زمان تعیین شده برای اختصاص اعتبار به مشتری است که توسط بانک تعیین شده و در حال حاضر یک سال بوده و مدت آن از زمان انجام مراحل فعال کردن کارت ( تحویل کارت ) به مشتری محاسبه می شود.

آبونمان ( حق اشتراک ):
هزینه نصب و راه اندازی سیستم و تشکیلات لازم به منظور ارایه خدمات کارت خرید اعتباری به مشتریان است.

سقف مجاز اعتباری :
عبارت است از حداکثر اعتبار قابل تخصیص به یک شخص در شبکه بانکی کشور که مطابق با ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود.

2. مزایای کارت خرید اعتباری 
 
 •  از بین رفتن امکان جعل و سرقت پول فیزیکی
 • امکان مدیریت خرید و کنترل میزان اعتبار
 • شارژ مجدد اعتبار در صورت خوش حسابی
 • امکان شارژ کارت به ازای واریز مبالغ مصرفی
 • افزایش مبلغ اعتبار در صورت خوش حسابی
 • برخورداری از اعتبار اعطایی توسط بانک و افزایش قدرت خرید بر اساس اعتبار اعطایی
 • امکان خرید کالا و خدمات از تمام مراکز فروشگاهی طرف قرارداد با بانک های عضو شبکه شتاب در سراسر کشور

3. انواع کارت خرید اعتباری بانک مسکن

 • کارت اعتباری برنزی: تا سقف 000/000/3 ریال کارت اعتباری نقره ای: تا سقف مبلغ 000/000/6 ریال
 • کارت اعتباری طلایی: تا سقف مبلغ 000/000/10 ریال
 •  4- شرایط متقاضی ( دارنده) کارت خرید اعتباری

 • متقاضی باید شخص حقیقی بوده و دارای اهلیت قانونی برابر با تعاریف بانک باشد.
 • متقاضی باید دارای یکی از انواع سپرده های بانک مسکن با اولویت حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز، جاری و انواع حساب های سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت( ترجیعاً متمرکز ) با مانده و کارکرد مناسب بوده و خوش حسابی وی مورد تایید شعبه مورد نظر باشد.
 • دارندگان سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در قبال توثیق سپرده نزد بانک تا پایان مدت اعتبار اعطایی از این خدمت بهره مند می شوند.
 • مشتریان دارای حساب جاری فعال با تایید شعبه که دارای سابقه چک برگشتی نباشند.
 • متقاضیان واجد شرایط می توانند با مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن( شعبه ای که دارای یکی از انواع حساب های مورد نظر باشد) در سراسر کشور، با تکمیل فرم درخواست و انعقاد قرارداد داخلی و ارایه مدارک لازم، تقاضای کارت اعتباری نماید.


  اشخاص حقوقی:
  ( شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی ) نیز می توانند با رعایت شرایط ذکر شده و با امضای موافقتنامه صدور کارت خرید اعتباری بانک مسکن با معرفی کارکنان خود به هر یک از شعب بانک برای آنها کارت اعتباری درخواست نمایند.

  5- وثایق مورد قبول بانک
  وثایق مورد قبول کارت اعتباری:
  یک یا ترکیبی از وثایق وجه نقد یا حساب قرض الحسنه پس انداز، انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری با ماهیت کوتاه و بلندمدت، سفته و اوراق بهادار( اوراق مشارکت ) بر اساس دستورالعمل های مربوط یا اموال غیرمنقولی که به واسطه قرارداد رهنی در رهن بانک مسکن می باشند.

  6- صورتحساب
  اعلامیه ای که موسسه اعتباری صادر کننده برای دارنده کارت صادر نموده و طی آن جزییات مربوط به مانده تعهدات وی و نحوه تسویه آن را اعلام می کند.تهیه و ارسال صورتحساب به روش توافق شده با مشتری از طریق دورنگار، پست پیشتاز و یا با مراجعه حضوری به شعبه توسط دارنده کارت برای مشتری ارسال می شود.

  مهلت پرداخت صورتحساب:
  بازده زمانی ده روز که دارنده کارت پس از صدور صورتحساب باید نسبت به بازپرداخت قرض الحسنه دریافتی اقدام نماید. در صورت پرداخت در این بازه زمانی، پرداخت هیچگونه سود و یا وجه التزامی به دارندگان کارت تکلیف نمی شود.

  7- روش های بازپرداخت صورتحساب

 • در حال حاضر با توجه به امکانات بانک، دارنده کارت می تواند با استفاده از یکی از این روش ها اقدام به واریز وجه صورتحساب خود نماید:
  مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن

 • تفویض اختیار به بانک برای برداشت وجه صورتحساب از یکی از حساب های دارنده کارت در بانک مسکن
  انتقال وجه از طریق استفاده از سامانه های پرداخت برخط

  8- سایر شرایط صدور کارت خرید اعتباری :

 • صدور کارت خرید اعتباری بر اساس عقد قرارداد داخلی کارت خرید اعتباری و حداکثر تا سقف مانده اعتباری فردی هر شخص در مرکز مکنا صورت می پذیرد.
  حداقل مهلت پرداخت صورتحساب، دوره روز پس از صدور توسط شعب می باشد.

 • صورتحساب در دوره زمانی تعیین شده توسط بانک برای مشتری ارسال می شود این دوره ماهانه می باشد.

  توضیح: در صورت عدم پرداخت صورتحساب در مدت زمان تعیین شده ( دوره 10 روزه )، مبالغ درج شده در صورتحساب شامل 25 درصد تاخیر تادیه ( جریمه دیرکرد ) به صورت روزشمار از تاریخ صدور صورتحساب خواهد شد.
  دارنده کارت می تواند در صورت وجود ابهام یا مغایرت ( ضمن پرداخت به موقع مبلغ صورتحساب ) به صورتحساب ارسالی ظرف مدت یک ماه پس از صدور اعتراض نماید، شعب نیز مکلفند به اعتراض رسیدگی و در حداقل زمان ممکن نتیجه را به دارنده کارت اعلام نمایند.

 •