دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
 
 
     دوشنبه 31 ارديبهشت 1397

 
سلـف
سلف پیش خرید محصولات تولیدی به قیمت معین می باشد.

شرایط کالا :
· توسط واحد درخواست کننده تولید شود
· سریع الفساد نباشد
· سهل البیع باشد
· مصرف انحصاری نداشته باشد و متناسب با نوع فعالیت متقاضی باشد
· در زمان انعقاد قرارداد موجود نباشد
· از کیفیت و استفاده مناسب و مطلوب برخوردار بوده و مشروع باشد

شرایط متقاضی :
دریافت تقاضا از مشتری باید حاوی اطلاعات لازم و کافی به شرح زیر باشد :
1- داشتن حساب قرض الحسنه جاری فعال
2- نداشتن تعهدات معوق
3- دارا بودن کلیه مجوزهای لازم برای انجام فعالیت و تولید محصولات
4- داشتن توانایی مالی و فنی جهت اداره واحد تولیدی و داشتن تجربه
**- دریافت تقاضا از مشتری باید حاوی اطلاعات لازم و کافی به شرح ذیل باشد :
1- مشخصات واحد تولیدی یا کالای مورد درخواست
2- نشانی واحد تولیدی که دایر و در حال بهره برداری است
3- نوع فعالیت و سابقه کار و تاریخ بهره برداری از واحد تولیدی
4- نوع کالای تولیدی با ذکر مشخصات کامل
5- مقدار یا تعداد کالای مورد معامله، قیمت واحد پیش فروش (عدد یا کیلو)، بهای کلی
6- قیمت تأیید شده کالای مورد معامله از طریق مراجع ذیصلاح، بهای کلی فروش، قیمت برای مصرف کننده
7- نوع وثائق و محل و تاریخ تحویل کالا
8- سایر اطلاعات
نکته : اعطای تسهیلات سلف به افراد واسطه ممنوع می باشد.
شرایط پیش خرید و فروش کالا :
1- زمان تحویل کلی محصولات به بانک ( از تاریخ انجام معامله) حداکثر معادل یک دوره تولید می باشد مشروط به اینکه از یکسال تجاوز ننماید
2- مقدار، تعداد، وزن و سایر مشخصات متقارن محصولات مورد معامله، باید تعیین و در قرارداد ثبت گردد
3- تاریخ و محل تحویل کالا و محصولات پیش خرید شده، تعیین و در قرارداد ثبت می گردد
4- مشخصات اصلی محصولات تولیدی باید طوری مشخص گردد که تعیین کننده قیمت بوده و در قرارداد ثبت شود.
5- بهای پیش خرید محصولات مورد معامله، در زمان انجام معامله به فروشنده پرداخت می گردد
6- فروشنده متعهد می گردد که کالای تولیدی را وکالتاً از طرف بانک به قیمت روز به فروش برساند
7 - قیمت پیش خرید همواره باید از قیمت نقدی اینگونه محصولات، در زمان انجام معامله کمتر باشد

وثایق قابل قبول :
1- اوراق بهادار
2- ضمانتنامه بانکی داخلی یا خارجی
3- قبوض انبارهای عمومی
4- سفته معتبر
5- اموال غیر منقول

نکته:
ارزش وثایق مربوطه می بایدحداقل 120 درصد قیمت کالای خریداری شده در سررسید تحویل بوده (120 % اصل و سود ) و همچنین وثایق ملکی دریافتی نزد بانک می بایدطبق مقررات و ضوابط جاری تامین خسارت حوادث غیر مترقبه گردند.

نکته :
چنانچه متقاضی به دلیل عدم ارائه مدارک نتواند ظرف مدت 2 هفته نسبت به دریافت تسهیلات اقدام نماید شعب می توانند با اعلام کتبی به متقاضی نسبت به پرداخت تسهیلات به اولویت بعدی اقدام نمایند .
نکته : در صورت تسویه نقدی تسهیلات عقود مبادله ای (غیر از تسهیلات بخش مسکن ) قبل از سررسید تعیین شده در قرارداد ، به نسبت مدت زود پرداخت توسط مشتری ، 90% از سود در اقساط زود پرداخت به عنوان تخفیف سود و 10% آن به حساب درآمد منظور می گردد.

مدارک :
پرینت حساب جاری
اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
مدارک مربوط به محل کار ( پروانه یا مجوز اصولی و مدارک ثبت شرکت )
پیش فاکتور کالا
استعلام بانک مرکزی مبنی بر نداشتن تعهدات معوق و چک برگشتی
گزارش بازدید از محل
استعلام مالیاتی (حسب مورد)
گزارش کارشناسی از موضوع معامله
صورت ریز محاسبات انجام شده در خصوص سود قابل پیش بینی
مصوبه مرجع تصویب
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1393/07/08