دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
 
 
     دوشنبه 31 ارديبهشت 1397

 
جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی طی سال 1383
 
سال
حداقل سپرده ماهیانه
سال
حداقل سپرده ماهیانه
سال  
 حداقل سپرده ماهیانه
اول
90000
ششم
150000
 یازدهم
 260000
دوم
100000
هفتم
170000
 دوازدهم
 290000
سوم
110000
هشتم
190000
 سیزدهم
 320000
چهارم
120000
نهم
210000
 چهاردهم
 350000
پنجم
130000
دهم
230000
 پانزدهم
 380000


حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی شهر تهران ، شهرهای بزرگ و سایر شهرها برای حسابهای افتتاحی طی سال 1383 به ترتیب در پایان سال پانزدهم بالغ بر ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ و ٤٤٠،٠٠٠،٠٠٠ و ٤٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال و درپایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر ١٨٠،٠٠٠،٠٠٠ و ١٣٠،٠٠٠،٠٠٠ و ١١٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال تعیین شده است.

بدیهی است چنانچه بخواهید از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم تا پانزدهم استفاده نمایید می باید مبالغ داخل جدول را باضریبی بالاتر واریز نمایید .که در این خصوص می توانید از شعبه مورد نظر خود و یا از طریق تماس با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکن به شماره 1830 در تهران و 61088-021 در شهرستانها راهنمایی لازم را کسب نمایید.