جمعه 30 تير 1396
 
 
     جمعه 30 تير 1396
 

 
 

سوالات متداول تسهیلات خرید مسکن:

1-آیا امکان دریافت تسهیلات جعاله همزمان با تسهیلات خرید مسکن وجود دارد ؟
2-نرخ سود تسهیلات خرید از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم در حال حاضر چند درصد است ؟
3-حداکثر سقف فردی تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم با در نظر گرفتن سال ساخت چقدر می باشد؟
4-نحوه خرید و استفاده اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن چگونه است؟
5-سقف تسهیلات خرید از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم به صورت فردی به چه میزانی می باشد؟
6-آیا امکان دریافت تسهیلات جوانان قبل ازسال پنجم وجود دارد ؟
7-افتتاح حساب پس انداز جوانان برای اطفال صغیر به چه صورتی امکان پذیراست ؟
8-سقف تسهیلات خرید از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم زوجین به چه میزانی می باشد؟
9-کوتاهترین زمان سپرده گذاری جهت دریافت تسهیلات از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم چه مدت می باشد؟
10-نرخ سود تسهیلات خرید از محل حساب پس انداز مسکن جوانان ، صندوق پس انداز مسکن و صندوق پس انداز مسکن یکم در حال حاضر چند درصد است ؟
1 2