شنبه 1 ارديبهشت 1397
 
 
     شنبه 1 ارديبهشت 1397
 

 
 
طرح تضمین معاملات فروش اقساطی مسکن
 
 فلوچارت
 
مدارک مورد نیاز
فرم درخواست انعقاد قرارداد طرح تضمین معاملات و تکمیل آن
تصویر تمامی صفحات شناسنامه خریدار و فروشنده
تصویر متن و ظهر کارت ملی خریدار و فروشنده
مدارک مربوط به تعیین درآمد خریدار
تصویر بیع نامه واحد مسکونی ( که بعد از تنظیم گزارش ارزیابی و اعتبارسنجی خریدار اخذ میگردد.)
 
در مقاطع رکود که معمولاً پس از جهش های ناگهانی قیمت در بخش مسکن و ساختمان اتفاق می افتد ، دارندگان واحدهای مسکونی
( که قصد فروش واحدهای مزبور را داشته ) با عدم وجود تقاضای مؤثر مواجه بوده و در سمت دیگر خریداران واقعی وجود دارند که به دلیل ضعف قدرت خرید و کسری نقدینگی امکان خریداری واحد مورد دلخواه را نداشته ، لذا بانک مسکن جهت تضمین معامله و ایجاد اطمینان بین خریدار و فروشنده وارد عمل شده و پرداخت اقساط توسط خریداران واحدها را تضمین می نماید.
 
ضوابط:
- عدم وجود سابقه چک برگشتی و بدهی غیر جاری در سیستم بانکی جهت خریدار
- تحویل مدارک فوق به منظور بررسی درخواست مربوطه بوده و تا زمان ارزیابی ملک و تایید مستندات ارایه شده توسط شعبه بانک، هیچ گونه تعهدی ایجاد نخواهد شد.
- استفاده از مزایای این طرح صرفاً در املاکی امکان پذیر است که دارای پروانه و پایانکار ساختمانی معتبر بوده ، از تاریخ صدور پروانه ساختمانی آن بیش از 10 سال سپری نگردیده و از سازنده به شخص دیگری منتقل نشده باشد .( ملک تازه ساخت و دست اول باشد)
• املاک فاقد پروانه ساختمانی و همچنین املاک بیش از 10 سال قدمت ( حتی در صورت داشتن استحکام لازم، کیفیت مناسب و رعایت موارد فنی) مشمول طرح نخواهند گردید.
• ملک مورد معرفی متقاضی باید شرایط و مشخصات لازم ( از جمله رعایت آئین نامه 2800 ، تأیید استحکام بنا ، چک لیست کنترل کیفیت ساختمان و ...) را داشته باشد.
- سقف تعهدات قابل پذیرش بر روی املاک مورد معرفی حداکثر تا 50% ارزش ملک که توسط ارزیاب بانک محاسبه شده تعیین می گردد. ضمناً این رقم نمی تواند از سقف 000ر000ر500ر1 ریال بیشتر باشد.
- قیمت فروش نقدی و فروش اقساطی واحدها با توافق طرفین ( خریدار و فروشنده) تعیین و مشخص می گردد.
- بانک ضمن به رهن گرفتن ملک مورد معامله، پرداخت اقساط خریداران واحدهای مسکونی را در مقاطع مشخص
( پس از انعقاد قرارداد و ترهین پلاک ) به صورت ماهیانه تضمین می نماید.
- صرفاً مالکین واحدهای مسکونی که خود ، سازنده واحد مورد معامله می باشند و از طرف کانون سراسری انجمن های صنفی
انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران معرفی می گردند ، مشمول استفاده از مزایای طرح تضمین می باشند.
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/05/04