دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
 
 
     دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
 
مشتری گرامی :

با عنایت به تاکید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر عدم پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر ( 150 میلیون ریال ) در هر روز به ارباب رجوع ، خواهشمند است نسبت به انتقال وجه از طریق چک های بین بانکی ، چک های عهده شعب ، سیستم ساتنا ، پایا ، کارت های بانکی و ... اقدام فرمایید .