دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
 
 
     دوشنبه 31 ارديبهشت 1397

سال 1379
جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی سال 1379

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال  

 حداقل سپرده ماهیانه

اول 50000 ششم 110000  یازدهم  220000
دوم 60000 هفتم 130000  دوازدهم  250000
سوم 70000 هشتم 150000  سیزدهم  280000
چهارم 80000 نهم 170000  چهاردهم  310000
پنجم 90000 دهم 190000  پانزدهم  340000
 
حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی شهر تهران ، شهرهای بزرگ و سایر شهرها برای حسابهای افتتاحی طی سال ١٣٧٩ به ترتیب در پایان سال پانزدهم بالغ بر ٤١٠،٠٠٠،٠٠٠ و ٣٢٠،٠٠٠،٠٠٠ و ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال و در پایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر ١١٠،٠٠٠،٠٠٠ و ٨٠،٠٠٠،٠٠٠ و ٧٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال تعیین شده است.
 
بدیهی است چنانچه بخواهید از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم تا پانزدهم استفاده نمایید می باید مبالغ داخل جدول را با ضریبی بالاتر واریز نمایید . در این خصوص می توانید از شعبه مورد نظر خود و یا از طریق تماس با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکن به شماره تلفن ١٨٣٠ در تهران و 61088-021 در شهرستانها راهنماییهای لازم راکسب نمایید.
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/09/02