دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
 
 
     دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
 

 
 
جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی طی سال 1393
 

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال  

 حداقل سپرده ماهیانه

اول

170000

ششم

240000

 یازدهم

360000

دوم

180000

هفتم

260000

 دوازدهم

390000

سوم

190000

هشتم

280000

 سیزدهم

420000

چهارم

200000

نهم

300000

 چهاردهم

450000

پنجم

220000

دهم

330000

 پانزدهم

480000

حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی (شهر تهران ،شهرهای بزرگ و سایر شهرها ) برای حسابهای افتتاحی طی سال 1393 به ترتیب در پایان سال پانزدهم بالغ بر 750، 690، 670میلیون ریال ،در پایان سال ششم به ترتیب بالغ بر370،430 ،340 میلیون ریال و در پایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر310،340،400 میلیون ریال تعیین شده است.
بدیهی است چنانچه بخواهید از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم تا پانزدهم استفاده نمایید می باید مبالغ داخل جدول را با ضریبی بالاتر واریز نمایید .که در این خصوص می توانید از شعبه مورد نظر خود و یا از طریق تماس با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکن به شماره 1830 در تهران و 61088-021 در سراسر کشور راهنما یی لازم را کسب نمایید.

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/09/02