دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
 
 
     دوشنبه 31 ارديبهشت 1397

 

جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی طی سال 1391
 
 

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال  

 حداقل سپرده ماهیانه

اول

160000

ششم

230000

 یازدهم

330000

دوم

170000

هفتم

250000

 دوازدهم

360000

سوم

180000

هشتم

270000

 سیزدهم

390000

چهارم

190000

نهم

290000

 چهاردهم

420000

پنجم

210000

دهم

310000

 پانزدهم

450000


حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی (شهر تهران ،شهرهای بزرگ و سایر شهرها ) برای حسابهای افتتاحی طی سال 1391 به ترتیب در پایان سال پانزدهم بالغ بر 710، 650، 630میلیون ریال ،در پایان سال ششم به ترتیب بالغ بر340،400 ،310 میلیون ریال و در پایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر280،310،370 میلیون ریال تعیین شده است.
بدیهی است چنانچه بخواهید از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم تا پانزدهم استفاده نمایید می باید مبالغ داخل جدول را با ضریبی بالاتر واریز نمایید .که در این خصوص می توانید از شعبه مورد نظر خود و یا از طریق تماس با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکن به شماره 1830 در تهران و 61088-021 در سراسر کشور راهنما یی لازم را کسب نمایید.

 

 دریافت جدول واریزی یکجا،ماهانه