دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
 
 
     دوشنبه 31 ارديبهشت 1397

 

جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی طی سال 1390

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال  

 حداقل سپرده ماهیانه

اول

150000

ششم

220000

 یازدهم

320000

دوم

160000

هفتم

240000

 دوازدهم

350000

سوم

170000

هشتم

260000

 سیزدهم

380000

چهارم

180000

نهم

280000

 چهاردهم

410000

پنجم

200000

دهم

300000

 پانزدهم

440000


حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی (شهر تهران ،شهرهای بزرگ و سایر شهرها ) برای حسابهای افتتاحی طی سال 1390 به ترتیب در پایان سال پانزدهم بالغ بر 680، 620، 600میلیون ریال ،در پایان سال ششم به ترتیب بالغ بر310،370 ،280 میلیون ریال و در پایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر250،280،340 میلیون ریال تعیین شده است.
بدیهی است چنانچه بخواهید از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم تا پانزدهم استفاده نمایید می باید مبالغ داخل جدول را با ضریبی بالاتر واریز نمایید .که در این خصوص می توانید از شعبه مورد نظر خود و یا از طریق تماس با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکن به شماره 1830 در تهران و 61088-021 در سراسر کشور راهنما یی لازم را کسب نمایید.