شنبه 1 ارديبهشت 1397
 
 
     شنبه 1 ارديبهشت 1397
 

 
 
سقف تسهیلات:
سقف فردی تسهیلات مزبور هر ساله بر اساس مصوبه هیأت محترم وزیران و ابلاغیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک های عامل ارسال می گردد و تابع ضوابط و مقررات همان سال می باشد.
شرایط و ضوابط تسهیلات فوق الذکر در سال 1394 به شرح ذیل می باشد:
- 500 میلیون ریال: در کلان شهرها(تهران،مشهد،کرج،قم،تبریز،اصفهان،شیراز و اهواز)
-  400 میلیون ریال :در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت
-  300 میلیون ریال: در  سایر شهرها
-  میزان پرداخت تسهیلات حداکثر تا 80% هزینه ساخت مسکن است.
نرخ سود :18 درصد
حداکثر مدت باز پرداخت:12 سال
 

نهادهای معرفی کننده تسهیلات
براساس دستورالعمل های ابلاغی که هر ساله به بانک مسکن ارسال می گردد؛ نهادهای ذیربط به شرح ذیل می توانند نسبت به معرفی افراد واجد شرایط جهت دریافت تسهیلات به بانک مسکن اقدام نمایند.
1-اداره راه و شهرسازی استان مربوطه
2- شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و نمایندگان آن (شرکت عمران و مسکن سازان استانها)
3- مرجع معرفی افراد در کلانشهر تهران بر عهده سازمان نوسازی شهر تهران می باشد.
 
شرایط متقاضی
دارندگان زمین ملکی یا خانه های کلنگی، که حسب تشخیص نهادهای ذیربط مبنی بر استقرار ملک مورد نظر آنها در حریم بافت فرسوده شهری، نسبت به معرفی آنها به بانک مسکن اقدام گردیده است، برای تخریب و نوسازی واحدهای مسکونی به منظور استفاده شخصی و یا مجموعه سازی می توانند از تسهیلات موضوعه در چارچوب ضوابط ذیربط جاری بهره مند گردند.
*وثیقه و تضمین های بانک نیز همان سند ششدانگ قابل ارتهان محل اجرای پروژه می باشد که تا پایان دوره مشارکت مدنی یا فروش اقساطی در رهن بانک باقی خواهد ماند.
 
مدارک مورد نیاز
1-معرفی نامه از سوی یکی از نهادهای معرفی کننده
2-بنچاق قطعی مالکیت متقاضی
3- مدارک شناسایی فردی مالک(شناسنامه و کارت ملی)
4- سند مالکیت ششدانگ قابل ترهین
5-پروانه ساختمانی
6- نقشه های معماری
7-وکالت نامه محضری در صورت تعدد مالکین مورد نظر
شرایط تسهیلات ساخت مسکن در بافت های فرسوده
- تسهیلات مسکن صرفاً برای ساخت واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده در قالب مشارکت مدنی پرداخت می شود.
- جهت هر واحد مسکونی احداثی در بافت های فرسوده صرفاً یک فقره تسهیلات قابل اعطا می باشد..
- حداکثر دوران مشارکت مدنی با توجه به حجم پروژه 24 ماه معادل2 سال و حداکثر مجموع دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی طرح ها نیز 144 ماه معادل 12 سال می باشد.
- قرارداد مشارکت مدنی ساخت مسکن با واجدین شرایط در ابتدا با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار منعقد که با اخذ یارانه از سوی دولت، منابع مربوطه متعاقباً وفق ضوابط ذیربط به تسهیلات گیرندگان تخصیص خواهد یافت؛ در غیر اینصورت با نرخ زمان عقد قرارداد مشارکت مدنی فروش اقساطی خواهد شد.
- پرداخت تسهیلات بانک به صورت مرحله ای و متناسب به پیشرفت فیزیکی پروژه طبق نظر ارزیاب بانک صورت می گیرد.
- هر فرد می تواند حداکثر نسبت به فروش اقساطی یک واحد از واحد های احداثی را به نام خود،  همسر و یا یکی از افراد تحت تکفل خود اقدام نمایند.
- پرداخت تسهیلات منوط به نظر ارزیاب بانک و در صورت داشتن توجیه اقتصادی قابل پرداخت می باشد.
- پرداخت یارانه طبق مقررات ابلاغی در حال حاضر صرفاً در دوران مشارکت مدنی و تا سقف حداکثر 18 ماه می باشد و مشمول دوران فروش اقساطی یا فراتر از مدت زمان تعریف شده  نمی گردد.
 
- گردش کار پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به شرح زیر است:
* ارائه مدارک توسط متقاضی به مراجع صدرالاشاره و اخذ معرفی نامه مشمولیت استفاده از این تسهیلات جهت بانک عامل
نکته: مهلت ارائه معرفی نامه های صادره به بانک یک ماه از تاریخ صدور بوده و در صورت اتمام مهلت، بانک از پذیرش متقاضی خودداری و موارد به سازمان مزبور عودت می گردد
* بررسی طرح و انجام استعلامات چک برگشتی و بدهی معوق سازنده/ سازندگان توسط بانک حداکثر ظرف مدت 2 ماه پس از اخذ مدارک مورد نیاز از متقاضی، و اعلام به وی و نماینده مرجع معرفی کننده در صورت تآیید یا عدم تأیید طرح صورت می گیرد.
*تشکیل پرونده و عقد قرارداد و پرداخت تسهیلات متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه و انعقاد قرارداد مشارکت مدنی در پایان فنداسیون انجام می پذیرد.
 
تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم ( انفرادی و زوجین )جهت خرید و احداث واحد مسکونی در بافت های فرسوده شهری:
پرداخت تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم تا سقف های مقرر در بافت فرسوده شهری امکان پذیر می باشد.
سقف تسهیلات انفرادی:
در شهر تهران : 800 میلیون ریال
در شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت : 600 میلیون ریال
سایر مناطق شهری: 400 میلیون ریال
سقف تسهیلات زوجین:
در شهر تهران : 1 میلیارد و 600 میلیون ریال
در شهرهای بزرگ بالای 200 هزار نفر جمعیت : 1 میلیارد و 200 میلیون ریال
سایر مناطق شهری: 800 میلیون ریال
نرخ سود : 8 درصد
حداقل مدت انتظار اولیه: 12 ماه
حداکثر مدت بازپرداخت: حداکثر 12 سال
روش باز پرداخت: ساده و پلکانی سالانه و دوره ای
شرایط و ضوابط اخذ تسهیلات:
-    لزوم اخذ استعلام کتبی از سازمان مسکن و شهرسازی یا شرکت نوسازی و بهسازی عمران شهری مبتنی بر تایید قرار گرفتن ملک در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به عنوان یکی از مدارک اصلی الزامی می باشد.
-    در اعطای تسهیلات از محل صندوق پس انداز مسکن یکم ( انفرادی و زوجین) در بافت های فرسوده شهری الزامی به خانه اولی بودن متقاضی وجود ندارد.
-    رعایت سایر شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن از جمله محدودیت 5 ساله در اعطای تسهیلات مجدد و لزوم تسویه ( یا انتقال به غیر) تسهیلات قبلی الزامی می باشد.
 

تسهیلات از محل اوراق ممتاز( انفرادی و زوجین )جهت خرید و احداث واحد مسکونی در بافت های فرسوده شهری:

قراردادهای تسهیلاتی که از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ و به بعد منعقد (ثبت قطعی قرارداد) می‌گردند؛نرخ سود تسهیلات فروش اقساطی و مشارکت مدنی از محل اوراق ممتاز در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری به ۱۶ درصد کاهش پیدا کرد.

سقف تسهیلات انفرادی:
در شهر تهران : ۶۰۰ میلیون ریال
در شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت : ۵۰۰ میلیون ریال
سایر مناطق شهری: ۴۰۰ میلیون ریال


سقف تسهیلات زوجین:
در شهر تهران : ۱ میلیارد ریال
در شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت : ۸۰۰ میلیون ریال
سایر مناطق شهری: ۶۰۰ میلیون ریال
نرخ سود : ۱۶ درصد

حداکثر مدت بازپرداخت: حداکثر ۱۲ سال
روش باز پرداخت: ساده و پلکانی سالانه و دوره ای
شرایط و ضوابط اخذ تسهیلات:
- لزوم اخذ استعلام کتبی از سازمان مسکن و شهرسازی یا شرکت نوسازی و بهسازی عمران شهری مبتنی بر تایید قرار گرفتن ملک در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری به عنوان یکی از مدارک اصلی الزامی می باشد.

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/12/13