شنبه 1 ارديبهشت 1397
 
 
     شنبه 1 ارديبهشت 1397
مسیر صفحات

 
 

 

 دریافت فلوچارت

تسهیلات جعاله تعمیرات مسکن
مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی
اصل و تصویرتمام صفحات سند مالکیت ملک که لزوماً باید به نام درخواست کننده تسهیلات باشد.
اصل و تصویر پایان کار ساختمانی
ارائه قبض برق و یا مستندات لازم جهت احراز کد پستی پلاک موضوع تسهیلات
اصل و تصویرکارت ملی و شناسنامه مالک /مالکین(تمام صفحات)
اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه ضامن/ضامنین(تمام صفحات)
مدارک شغلی و درآمد مالک ( تسهیلات گیرنده) شامل جواز کسب، فیش حقوقی و ...
اصل و تصویر وکالتنامه (در صورت وجود وکیل)
اصل و تصویرکارت ملی و شناسنامه وکیل (تمام صفحات)
فرم درخواست تکمیل و امضاء شده

بانک مسکن به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تعمیر واحدهای مسکونی به واحدهایی که نیاز به تعمیر دارند، مبادرت به پرداخت تسهیلات جعاله در چارچوب ضوابط و مقررات ذیربط می نماید.

ضوابط:

- عدم وجود سابقه چک برگشتی و بدهی سررسید شده در سیستم بانکی (متقاضی و ضامن)

- تحویل مدارک فوق صرفاً به منظور بررسی اولیه درخواست

- عدم وجود سابقه تسهیلات جعاله تسویه نشده روی پلاک موضوع تسهیلات

- قبول هزینه کارشناسی ملک توسط متقاضی

- تکمیل قرارداد داخلی و حسب مورد مراجعه به دفترخانه برای ترهین ملک

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/05/04