چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397
 
 
     چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397
 

 
 
 
 
600 میلیون ریالی
  راهنمای تصویری(اینفوگرافیک)دریافت تسهیلات 600میلیون ریالی
جهت مشاهده تصویر بر روی آن کلیک نمایید.
 
سقف تسهیلات: در تهران  600 میلیون ریال
در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت  500 میلیون ریال
در سایر مناطق شهری  400 میلیون ریال
 نرخ سود تسهیلات:17.5 درصد 
 مدت باز پرداخت: حداکثر 12 سال
روش بازپرداخت اقساط: روش ساده و پلکانی سالانه و دوره ای 
 ارزیابی ملک: باید 80 درصد قیمت تعیین شده توسط کارشناس بانک ،تکافوی مبلغ تسهیلات را بنماید.
روش خرید اوراق: مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن و یا یکی از شعب کارگزاری فرابورس جهت اطلاع از آخرین قیمت اوراق به آدرس اینترنتی : http://www.irfarabourse.com مراجعه نمایید
 مبلغ اقساط:مبلغ اقساط تسهیلات 600 میلیون ریالی در تهران ماهیانه حدود 10/000/000ریال و مبلغ اقساط تسهیلات 500 میلیون ریالی در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت 200 هزار نفر جمعیت ماهیانه حدود 8/330/000ریال و مبلغ اقساط تسهیلات 400 میلیون ریالی در سایر شهرها ماهیانه حدود 6/667/000 ریال می باشد.
 
سن ساختمان:
تاریخ صدور اولین جواز ساختمانی ملک زیر 20 سال باشد سقف تسهیلات قابل پرداخت 600میلیون ریال در تهران 500 میلیون ریال مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر و 400 میلیون ریال سایر مناطق شهری به منظور خرید یک واحد مسکونی می باشد
تاریخ صدور اولین جواز ساختمانی ملک بین 20 تا 25 سال باشد سقف تسهیلات قابل پرداخت 350 میلیون ریال است 
  
نکته: در راستای مساعدت به متقاضیانی که قصد استفاده از تسهیلات خرید مسکن را دارند، تسهیلات جعاله از محل اوراق ممتاز تا سقف 100 میلیون ریال همزمان با پرداخت تسهیلات خرید قابل پرداخت می باشد . مبلغ قسط تسهیلات جعاله 100 میلیون ریالی از محل اوراق با نرخ سود 17.5% و مدت باز پرداخت 5 ساله ماهیانه حدودا 2/520/000ریال
پرداخت تسهیلات با سپرده توام با اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات مسکن:
سقف تسهیلات قابل پرداخت فروش اقساطی خرید مسکن از محل اوراق ممتاز توأم با حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن و پس‌انداز مسکن جوانان در شهر تهران به 600 میلیون ریال، مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت به 500 میلیون ریال و در سایر مناطق شهری به 400 میلیون ریال افزایش یافت.
 
نکته1: در پرداخت تسهیلات به صورت توأم، سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن کماکان 200 میلیون ریال می‌باشد. بدیهی است چنانچه واحد مورد معامله با استفاده از تسهیلات مشارکت مدنی بانک احداث شده باشد، سقف تسهیلات از محل حساب صندوق پس انداز مسکن 250 میلیون ریال خواهد بود. همچنین سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان (با توجه به سال افتتاح حساب، مدت سپرده-گذاری، محل جغرافیایی وقوع ملک)، کماکان همان سقف های مقرر قبلی می باشد.
 
نکته2: در پرداخت تسهیلات فروش اقساطی خرید واحد مسکونی به صورت ترکیبی از محل اوراق ممتاز توأم با حساب های صندوق پس انداز مسکن و پس انداز مسکن جوانان بر روی املاک با قدمت بیش از 20 سال و حداکثر 25 سال، در تمام مناطـق شهری 350 میلیون ریال تعیین می گردد. همچنـین در پرداخت تسهیلات خرید خانه از محل حساب های صندوق پس انداز مسکن و پس انداز مسکن جوانان به تنهایی بر روی املاک با قدمت بیش از 20 سال و حداکثر 25 سال، سقف تسهیلات قابل پرداخت به ترتیب 200 و 350 میلیون ریال می باشد.


تعویض وثیقه - انتقال مانده بدهی
پرداخت ما‌به‌التفاوت تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن در زمان تعویض وثیقه و یا هنگام انتقال مانده بدهی ، از محل انواع حساب‌های تعهدی و اوراق ممتاز (به تنهایی یا توأم) با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط تا سقف های 600 میلیون ریال در تهران، 500 میلیون ریال در مراکز استانها و شهر های بالای 200 هزار نفر جمعیت و 400 میلیون ریال در سایر مناطق شهری امکان پذیر می باشد.
 
نکته 1: مبنای محاسبه مابه التفاوت تسهیلات قابل پرداخت در زمان تعویض وثیقه و یا هنگام انتقال مانده بدهی از محل انواع حساب‌های تعهدی و اوراق ممتاز (به تنهایی یا توأم) مانده بدهی حین الفسخ (پس از کسر سود سال های آتی) تسهیلات قبلی می باشد.
 
 نکته2: در پرداخت مابه‌التفاوت تسهیلات همزمان با تعویض وثیقه و یا هنگام انتقال مانده بدهی، اقدام فوق با لحاظ افزایش سقف تسهیلاتی مذکور ضمن رعایت سایر شرایط و ضوابط مقرر امکان‌پذیر می‌باشد.

نکته : پرداخت تسهیلات از محل اوراق ممتاز صادر شده از آبان ماه 94 صرفا تا سقف 350 میلیون ریال امکانپذیر می باشد لذا دارندگان اوراق ممتاز صادر شده قبل از آبان ماه 94 ، جهت استفاده از سقف های جدید تسهیلات، باید نسبت به خرید و ارایه اوراق صادر شده در آبان ماه 94 به بعد ، به میزان مابه التفاوت سقف های تسهیلاتی جدید با قبلی اقدام نمایند.
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/07/18
 
احداث واحد مسکونی
 
سقف تسهیلات: در تهران 600 میلیون ریال
در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 500 میلیون ریال                       
در سایر مناطق شهری 400 میلیون ریال                       
 نرخ سود دوران مشارکت :17.5 درصد
نرخ سود دوران فروش اقساطی:17.5 درصد
مدت باز پرداخت: حداکثر 12 سال
روش بازپرداخت اقساط: روش ساده و پلکانی سالانه و دوره ای
روش خرید اوراق: مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن و یا یکی از شعب کارگزاری فرابورس
جهت اطلاع از آخرین قیمت اوراق به آدرس اینترنتی : http://www.irfarabourse.com مراجعه نمایید
مبلغ اقساط:مبلغ اقساط تسهیلات 600 میلیون ریالی در تهران ماهیانه حدود 10/000/000ریال و مبلغ اقساط تسهیلات 500 میلیون ریالی در مراکز استانها و شهرهای با جمعیت 200 هزار نفر جمعیت ماهیانه حدود 8/330/000ریال و مبلغ اقساط تسهیلات 400 میلیون ریالی در سایر شهرها ماهیانه حدود 6/667/000 ریال می باشد.
نکته :
  • پرداخت تسهیلات از محل اوراق ممتاز صادر شده از آبان ماه 94 صرفا تا سقف 350 میلیون ریال امکانپذیر می باشد لذا دارندگان اوراق ممتاز صادر شده قبل از آبان ماه 94 ، جهت استفاده از سقف های جدید تسهیلات، باید نسبت به خرید و ارایه اوراق صادر شده در آبان ماه 94 به بعد ، به میزان مابه التفاوت سقف های تسهیلاتی جدید با قبلی اقدام نمایند. .
  • حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهم الشرکه از محل اوراق ممتاز در مواردی که طول دوره مشارکت انفرادی از 12 ماه و طول دوره مشارکت مجتمع و شرکت های تعاونی مسکن از 18 ماه تجاوز ننماید بدون احتساب دوران مشارکت، 12 سال می باشد.
  •  در مواردیکه طول دوره مشارکت انفرادی از 12 ماه و طول دوره مشارکت مجتمع و شرکت های تعاونی مسکن از 18 ماه تجاوز نماید، مدت بازپرداخت تسهیلات فروش اقساطی سهم الشرکه بانک با احتساب مدت مازاد بر 12 ماه یا 18 ماه (به صورت ماه شمار)، حداکثر 12 سال می‌باشد.
  •  درصورت درخواست شریک، می‌توان سهم الشرکه بانک را بر روی واحدهای مسکونی پلاک مورد مشارکت سرشکن نمود و به صورت فروش اقساطی مشروط به عدم تجاوز اصل سهم الشرکه بانک از 600 میلیون ریال در شهر تهران، 500 میلیون ریال در مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و 400 میلیون ریال در سایر مناطق شهری، به همراه سود متناظر با آن بر روی هر واحد، واگذار نمود.
  •  پرداخت مابه‌التفاوت تسهیلات فروش اقساطی ناشی از تسهیلات مشارکت مدنی از محل اوراق تا سقف‌های جدید (مجموع اصل و سود) در قالب تسهیلات خرید مسکن با ارائه اوراق ممتاز امکانپذیر می‌باشد. 
نحوه عمل در مشارکت مدنی:
1- تعیین هزینه کل اجرای طرح با در نظر گرفتن هزینه احداث ساختمان و سایر هزینه های قابل قبول ( اخذ پروانه ، تهیه نقشه و ..) انجام می پذیرد.
 2-هزینه های مربوط به اخذ پایان کار ، صورت مجلس تفکیکی و گواهی عدم خلاف به عهده شریک بوده و در هزینه کل اجرای طرح در نظر گرفته نخواهد شد.
3- سقف تسهیلات قابل پرداخت ، حداکثر 80درصد هزینه کل اجرای طرخ خواهد بود.
4-پرداخت تدریجی سهم الشرکه بانک
5-پرداخت سهم الشرکه بانک حداقل در دو مرحله انجام می شود . مرحله اول پس از انجام حداقل 20 درصد از پیشرفت فیزیکی ساختمان و بر اساس 80 درصد هزینه های انجام شده در پروژه قابل پرداخت است . به شرط آنکه این مبلغ از 50 درصد کل تسهیلات تجاوز نکند . مراحل بعدی نیز حداکثر معادل 80 درصد هزینه های انجام شده در طرح پرداخت می شود این امر نیز مشروط به این است که مبالغ دریافتی در مراحل قبل در پروژه توسط شریک هزینه شده باشد.
شرایط ملک:
باید یکی از شرایط ذیل را دارا باشد:
1-دارای سند مالکیت باشد.
2-دارای قرارداد واگذاری سازمان ملی زمین و مسکن باشد.
3 زمین موقوفه دارای قرارداد اجاره باشد.
4- همچنین ملک باید مفروز باشد .
در انجام مشارکت برای ساخت زمین های استجاری ، موجر یا سازمان اوقاف یا متولی در وقف خاص ضمن اعلام موافقت خود مبنی بر انعقاد قرارداد مشارکت مدنی باید مالکیت بانک  را نسبت به درصد مشخص شده در قرارداد مشارکت مدنی قبول نموده و در صورت تخلف مستاجر از شرایط سند اجاره یا قراردادمشارکت مدنی بانک را به عنوان جانشین مستاجر بپذیرد.

تسهیلات احداث واحد مسکونی از محل اوراق ممتاز توام با حساب های تعهدی:

سقف تسهیلات قابل پرداخت جهت احداث هر واحد مسکونی از محل اوراق ممتاز توأم با حساب های صندوق پس‌انداز مسکن، صندوق پس انداز ساخت مسکن و پس¬انداز مسکن جوانان در شهر تهران 600 میلیون ریال، مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 500 میلیون ریال و در سایر مناطق شهری 400 میلیون ریال می باشد.

نکته1: تقسیط مطالبات بانک شامل اصل و سود دوران مشارکت مطابق با ضوابط مقرر در هر نوع از تسهیلات می‌باشد.
 
نکته2: حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهم الشرکه بانک از محل انواع حساب های تعهدی (حساب های صندوق پس‌انداز مسکن و صندوق پس انداز ساخت مسکن (سازنده و بستگان نزدیک) در مواردی که مجموع طول دوران مشارکت مدنی و دوره تأخیر بعد از مشارکت (از تاریخ سررسید قرارداد مشارکت مدنی تا تاریخ انعقاد قرارداد داخلی فروش‌اقساطی) در تسهیلات مشارکت مدنی انفرادی از 12 ماه و در مجتمع و شرکت های تعاونی مسکن از 18 ماه تجاوز ننماید، 12 سال (بدون احتساب دوران ساخت) و برای حساب پس انداز مسکن جوانان 20 سال تعیین می گردد.
چنانچه مجموع دوران مشارکت مدنی و دوره تأخیر بعد از مشارکت، از مدت‌های مذکور تجاوز نماید، مدت بازپرداخت با احتساب مدت زمان مازاد بر 12 و 18 ماه (در هر مورد)، حداکثر 12 سال و برای حساب پس‌انداز مسکن جوانان حداکثر 20 سال تعیین می‌گردد.
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/08/13
 
دوفقره تسهیلات ساخت
در مواردیکه پدر و فرزند، مادر و فرزند و یا زن و شوهر به صورت مشترک اقدام به احداث واحد مسکونی می نمایند، سقف تسهیلات قابل پرداخت برای احداث هر واحد مسکونی از محل اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات مسکن به شرح  ذیل می‌باشد.
  سقف تسهیلات: در تهران 800میلیون ریال ( هریک بطور جداگانه 400 میلیون ریال)
 در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 700 میلیون ریال ( هریک بطور جداگانه 350 میلیون ریال)
 در سایر مناطق شهری 600 میلیون ریال ( هریک بطور جداگانه 300 میلیون ریال)
نرخ سود دوران مشارکت :17.5 درصد
نرخ سود دوران فروش اقساطی:17.5 درصد
مدت باز پرداخت: حداکثر 12 سال
روش بازپرداخت اقساط: روش ساده و پلکانی سالانه و دوره ای
روش خرید اوراق: مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن و یا یکی از شعب کارگزاری فرابورس
جهت اطلاع از آخرین قیمت اوراق به آدرس اینترنتی : http://www.irfarabourse.com مراجعه نمایید
- میزان سهم مالکین پلاک مورد مشارکت، تعیین کننده سهم ایشان در تأمین هزینه های ساختمانی و بالتبع آن تسهیلات بانکی خواهد بود.
- فروش‌اقساطی سهم‌الشرکه بانک در طرح مذکور (به شرکا یا به غیر) منوط به رعایت مالکیت مشترک خریداران (پدر و فرزند، مادر و فرزند و یا زن و شوهر) در یک واحد مسکونی می‌باشد.
- انتقال مانده بدهی تسهیلات فروش‌اقساطی سهم‌الشرکه بانک به غیر در طرح مذکور منوط به رعایت مالکیت مشترک خریداران (پدر و فرزند، مادر و فرزند و یا زن و شوهر) در یک واحد مسکونی می‌باشد.
- سهم هر یک از شرکاء بر روی یک واحد نمی تواند بیشتر از 400، 350 و 300 میلیون ریال  باشد.
- پرداخت دو فقره تسهیلات (هریک به طور جداگانه تا سقف مقرر) از محل اوراق ممتاز جهت احداث و تکمیل واحد مسکونی به متقاضیانی که پدر و مادر آنها فوت نموده و دارای همسر و فرزند نیز نمی‌باشند و قصد احداث واحد مسکونی به صورت مشترک با بستگان نزدیک خود ( از جمله خواهر، برادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ و نوه) را دارند صرفاً پس از اخذ مجوز از مدیریت مربوطه توسط شعبه ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات ذیربط، امکانپذیر می‌باشد.
 
نکته : در مواردیکه طول دوره مشارکت از 12 ماه تجاوز نماید، مدت بازپرداخت تسهیلات فروش اقساطی سهم الشرکه بانک با احتساب مدت مازاد بر 12 ماه (به صورت ماه شمار)، حداکثر 12 سال می‌باشد.
 
پرداخت 2 فقره تسهیلات ساخت از محل اوراق ممتاز توام با حساب های تعهدی:
در مواردی که زن و شوهر و یا هر کــدام از آنها به همراه فرزندشان به صورت مشترک اقدام به احـداث واحد مسکونـی می نمایند، سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل اوراق ممتاز توأم با امتیاز حساب های صندوق پس انداز مسکن، پس انداز مسکن جوانان و صندوق پس انداز ساخت مسکن (با رعایت سقف و امتیاز تسهیلاتی هر یک از حساب ها) در شهر تهران 800 میلیون ریال، مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 700 میلیون ریال و در سایر مناطق شهری 600 میلیون ریال و سهم تسهیلاتی هر یک از افراد مزبور، 50 درصدِ ارقام فوق تعیین می گردد. - بدیهی است رعایت سایر ضوابط و مقررات ذیربط مورد تأکید می باشد.
- در صورتی که امتیاز تسهیلاتی افراد مذکور از محل حساب های فوق کمتر از 50 درصدِ سقف تسهیلات مقرر (800، 700 و 600 میلیون ریال) باشد، امکان پرداخت تسهیلات از محل اوراق ممتاز به میزان این تفاوت میسر می باشد.
- چنانچه امتیاز تسهیلاتی از محل حساب پس انداز مسکن جوانان بیش از 50 درصد تعیین شده سهم متقاضی باشد، امکان استفاده وی از امتیاز مکتسبه مقدور می باشد لیکن باید توجه داشت که سقف مجموع تسهیلات قابل پرداخت،800، 700 و 600 میلیون ریال (با توجه به منطقه جغرافیایی) بوده، در صورت استفاده یکی از شرکا بیش از سهم تعیین شده (50% سقف مجموع)، تسهیلات قابل استفاده توسط شریک دیگر تنها به میزان تفاوت مبلغ استفاده شده تا سقف تسهیلات مقرر (800، 700 و 600 میلیون ریال) می باشد. 

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/07/19
 
فلوچارت
تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن
 
 مدارک مورد نیاز"اشخاص حقیقی"
 
اصل و تصویر تمام صفحات سند مالکیت
اصل و تصویر پروانه ساختمانی
اصل و تصویر پایان کار ساختمانی
اصل و تصویر بنچاق (درصورت لزوم) با تشخیص شعبه
اصل و تصویر مبایعه نامه (قولنامه)
اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه خریدار و فروشنده (تمام صفحات)
قبض برق ساختمان (در صورت تشخیص شعبه)
اصل و تصویر وکالتنامه (در تسهیلات دریافتی از محل حساب صندوق پس انداز مسکن وکیل صرفا می بایست از بستگان
درجه یک باشد)
اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه وکیل (تمام صفحات)
اصل و تصویر اجاره نامه ملک ( در خصوص املاک اوقافی)
فرم درخواست تکمیل و امضا شده

بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصی در بخش مسکن به منظور کمک به خانه دار نمودن اقشار مختلف جامعه، اقدام به اعطای تسهیلات خرید مسکن به موجب مدارک یاد شده و براساس ضوابط ذیل می نماید.

ضوابط:
- عدم وجود سابقه چک برگشتی و بدهی سررسید شده در سیستم بانکی
- تحویل مدارک فوق صرفاً به منظور بررسی اولیه درخواست
- سقف تسهیلات قابل اعطاء از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به منظور خرید مسکن جهت املاک تا 20سال ساخت از تاریخ صدور اولین پروانه ساختمانی (بدون توجه به تاریخ پایانکار ساختمانی) در تهران 000ر000ر600 ریال، مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 000ر000ر500 ریال ، سایر مناطق شهری 000ر000ر400 ریال و برای املاک بیش از 20 سال تا 25 سال در هر 3 منطقه 000ر000ر350 ریال می باشد.
- سقف تسهیلات قابل اعطاء از محل حساب صندوق پس انداز مسکن جهت املاک تا 25 سال ساخت (براساس تاریخ صدور اولین پروانه ساختمان) ، حداکثر 000ر000ر200ریال و از محل حساب پس انداز مسکن جوانان براساس امتیاز مکتسبه و در چارچوب ضوابط مربوطه می باشد. بدیهی است برای املاک بیش از 25 سال، تسهیلاتی تعلق نخواهد گرفت.ضمناً تسهیلات صندوق پس انداز مسکن به متقاضیانی تعلق می گیرد که برای اولین بار از تسهیلات مذکور بهره مند و یا حداقل پنج سال از زمان اخذ تسهیلات قبلی گذشته و تسهیلات را تسویه نموده باشند.
- قبول هزینه کارشناسی و قبول هزینه بیمه کامل وثایق ملک در طی مدت تسهیلات توسط متقاضی ضروریست.
- تکمیل و امضای فرم درخواست و قرارداد داخلی و مراجعه به دفترخانه برای ترهین ملک باید صورت پذیرد.
- سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم بر اساس امتیاز مکتسبه و حداکثر در تهران 000ر000ر800ریال، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 000ر000ر600ریال و سایر مناطق شهری 000ر000ر400 ریال می باشد. ضمناً بهره مندی از تسهیلات مذکور جهت املاک با قدمت حداکثر 15 سال ]پلاک هایی که از تاریخ صدور پروانه ساختمانی (جواز ساخت) آن ها حداکثر 15 سال سپری شده باشد[ بدون توجه به تاریخ پایانکار ساختمانی امکانپذیر است. لازم به ذکر است اعطای تسهیلات یاد شده برای املاک با قدمت بیش از 15 سال امکانپذیر نخواهد بود.

توضیح :
* در خصوص تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم، متقاضیان واجد شرایط می بایست دارای حداقل 18 سال سن و درآمد مستقل بوده و از تسهیلات بانک مسکن و سایر بانکها جهت خرید، احداث واحد مسکونی ، انتقال سهم الشرکه و یا تعمیر واحد مسکونی و نیز امکانات دولتی برای تهیه مسکن استفاده ننموده باشند.

-سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به زوجینی که  از طرح زوجین بانک در سال 92 بهره مند نگردیده اند و به صورت مشترک نسبت به ابتیاع واحد مسکونی اقدام می نمایند، حداکثر در شهر تهران 000ر000ر000ر1 ریال ( هر زوج حداکثر 000ر000ر500 ریال)، در مراکز استان ها و در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 000ر000ر800 ریال (هر زوج حداکثر 000ر000ر400 ریال) و در سایر مناطق شهری 000ر000ر600 ریال ( هر زوج حداکثر 000ر000ر300 ریال) می باشد. ضمناً بهره مندی از تسهیلات مذکور جهت املاک با قدمت حداکثر 20 سال ( از تاریخ صدور اولین پروانه ساختمانی و بدون توجه به تاریخ پایانکار و یا صدور سند ) امکان پذیر می باشد.
-سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب صندوق پس انداز یکم به زوجین بدون محدودیت در تاریخ عقد ، مشروط به خانه اولی بودن زوجین ( زوج و زوجه) و همچنین ابتیاع واحد مسکونی به صورت مشترک براساس امتیاز مکتسبه و حداکثر در شهر تهران 000ر000ر600ر1 ریال ( هر زوج حداکثر 000ر000ر800 ریال)، در مراکز استان ها و در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 000ر000ر200ر1ریال (هر زوج حداکثر 000ر000ر600 ریال) و در سایر مناطق شهری 000ر000ر800 ریال ( هر زوج حداکثر 000ر000ر400 ریال) می باشد. ضمناً بهره مندی از تسهیلات مذکور جهت املاک با قدمت حداکثر 15 سال از صدور اولین پروانه ساختمانی( بدون توجه به تاریخ پایانکار و یا صدور سند ) امکان پذیر می باشد.
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/05/16