سه شنبه 1 خرداد 1397
 
 
     سه شنبه 1 خرداد 1397
 

 
 
جعفر آقا ملائی
عضو هیات مدیره
 
سابقه کاری:
مدیر امور شعب استان ها و مناطق
رییس اداره کل امور استان ها
مدیر شعب استان خراسان رضوی
مدیر شعب استان گلستان
معاون مدیر شعب استان کرمانشاه
رییس حوزه مستقل استان ایلام
 
مدیریت ها و ادارات تحت نظارت :
مدیریت امور استان ها (اداره کل امور مدیریت های شعب استان ها)
مدیریت امورمنابع انسانی(اداره کل امورکارکنان،اداره کل رفاه کارکنان ،اداره کل آموزش)
مدیریت امورپشتیبانی و ساختمان(اداره کل ساختمان،اداره کل تجهیز و پشتیبانی )

شماره تماس :88875671  - 021
نمابر : 82932801  -021
پست الکترونیک :
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/06/12