چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397
 
 
     چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397

محاسبه فرمول

 
 
جدول نرخ سود تسهیلات بانک مسکن در سال95

ردیف

شرح

نرخ سود تسهیلات عقود

غیر مشارکتی

 مشارکتی

1

صندوق پس‌انداز مسکن یکم در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری

%8

%8

2

صندوق پس‌انداز مسکن یکم در خارج از بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری

%9.5

%9.5

3

حساب پس‌انداز مسکن جوانان

%9

%17

4

صندوق پس‌انداز مسکن، صندوق پس‌انداز ساخت مسکن

%11

%17

5

اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

%17.5

%17.5

6

بدون سپرده

%18

%18

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/09/28